Kort om arbeidsgiver
Kommunen har ledig hjemmel ved Lura legesenter da fastlege Bjørndal pensjonerer seg. Listelengde 1100 personer. CGM programvare. Lura legesenter er et veldrevet legesenter med et godt omdømme og dyktige medhjelpere. 

Interkommunal legevakt med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene deltar selv i legevakt etter oppsatt turnus – ca 2 vakter per måned.
Inntil 7,5 timer/ uke allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt.

Mer info om hjemmelen ved Lura legesenter ved fastlege Bjørndal 90580135 eller til kommuneoverlege Torvik tlf 90115005. 

Kvalifikasjoner
Norsk LIS1 må være gjennomført både i sykehus og kommune. 
Det kreves gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
Personlig egnethet og samhandlingsevner vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr
Lønn etter avtale.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Hans P. Torvik
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 51 33 58 44 / 901 15 005
Arbeidssted
Luramyrveien 19
4313 SANDNES
Søk på stillingen