Ledig deltids fastlegehjemmel ved Østensjø legesenter fra 01.02.2021.

Bydel Østensjø har 36 fastlegeavtaler og 2 LIS 1 fordelt på 13 legesentre. Bydelen har nå ledig hjemmel ved Østensjø legesenter med oppstart 01.02.21 (med mulighet til å starte tidligere).
Østensjø legesenter er et populært og godt organisert legesenter med 7 erfarne fastleger, LIS 1, egen daglig leder og meget stabilt personale. Vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø.
Legesenteret er organisert som et AS og benytter Infodoc journalsystem. Vi er med i PraksisNett, forskningsnettverket for allmennpraksis.
Nåværende listelengde for hjemmelen er 570 pasienter. Hjemmelen er en deltidshjemmel hvor man deler kontor med en annen fastlege som jobber 50%. Hjemmelen har dermed gunstige betingelser for overdragelse og egner seg meget godt for en som vil ha tid til andre oppgaver/aktiviteter ved siden av fastlegejobben.

Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale.
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert.
Attester og vitnemål tas med til intervju.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper må påregnes inntil 7.5 time/uke
 • Deltakelse i legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid 
Vår visjon: Bydel Østensjø – et godt sted å bo, hele livet!
Bydel Østensjø ligger sør øst i Oslo, og grenser til Østmarka med turveier, badevann og lysløyper, som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv, sommer og vinter. Bydel Østensjø skal tilby sine 50 000 innbyggere fleksible og kvalitativt gode tjenester i samsvar med deres behov, innenfor bydelens ansvarsområder.  

Les mer om bydelen her: www.bydel-ostensjo.oslo.kommune.no og www.facebook.com/bydelostensjo

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Østensjø
Kontaktpersoner
Navn: Anita Jeyananthan
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 90678280
E-post: anita.jeyananthan@bos.oslo.kommune.no
Navn: Kjersti Nøkleby
Tittel: Fastlege
Telefon: 986 88 998
E-post: kjersti.nokleby@medisin.uio.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Østensjø legesenter
Vetlandsveien 99 - 101
0685 OSLO
Søk på stillingen