Kort om arbeidsgiver
Avdeling for kreftbehandling har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Avdelingen har også lands-, område- og lokalsykehusoppgaver i onkologi og palliasjon.
Avdelingen ønsker å bidra med forskning, fagutvikling og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med flere av fakultetene på Universitetet i Oslo og med høyskoler i regionen.

Avdelingen har som målsetting at alle overleger skal ha PhD og ønsker å legge til rette for at både overleger og LiS skal få slik forskningskompetanse. En ønsker også å legge til rette for at klinisk arbeid skal kunne kombineres med klinisk forskning og undervisning.

Avdeling for kreftbehandling har drift ved tre lokaliteter; Ullevål, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen har seksjoner for poliklinikker (med dagbehandlingsenheter), strålebehandling, sengeposter, lindrende behandling, bryst- og endokrinkirurgi, utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte, seneffekter, celleterapi, forskning og kontortjeneste. Avdelingen har ni legeseksjoner; åtte onkologiske fagseksjoner og én seksjon for leger i spesialistutdanning (LiS). Seksjoneringen er overgripende mellom lokalitetene. Den ansatte må være forberedt på å arbeide på ulike lokaliteter etter nærmere avtale.

Avdeling for kreftbehandling har ledig vikariat for lege i spesialisering i onkologi, med mulighet for forlengelse. Det kan bli ledig flere vikariater i løpet av kort tid, også med mulighet for forlengelse.

”Søknadsvedlegg for legestillinger" som du finner i Webcruiter under CV og HPR/Legeskjema, skal fylles ut for spesialiteten onkologi og vedlegges søknaden, sammen med attester som dokumenterer turnustjeneste og annen relevant tjeneste.
Vi gjør oppmerksom på at det meste av kommunikasjon vedrørende stillingene vil skje per e-post. Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver
 • Avdelingen har for tiden 39 utdanningsstillinger, 16 lokalisert på Ullevål og 23 på Radiumhospitalet
 • Tjenesten skal gi full utdannelse i onkologi i henhold til gjeldende spesialistregler for hovedutdannelsen. Seksjonslederne ved respektive seksjoner er ansvarlig for det faglige innholdet i tjenesten, og planlegging av legens individuelle utdanningsprogram
 • Klinisk arbeid på avdelingens sengeposter og poliklinikker, samt innen stråleterapi
 • Deltagelse i primærvaktsordning
Kvalifikasjoner
 • Må beherske skandinaviske språk skriftlig og muntlig og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
Personlige egenskaper
 • Faglig engasjement, med ønske om å være med på å utvikle faget både klinisk og akademisk
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlige egenskaper for øvrig vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Høyt faglig nivå
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Utfordrende og variert arbeid innen et fagfelt i rivende utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. Ved intern ansettelse kan det bli ledig vikariat.
Utdanningsretning
 • Medisin
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kreftklinikken
Kontaktperson
Navn: Ellen Aurlien
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 22934000
Søknad
Søknad merkes: refnr. 4285754025
Arbeidssted
Kirkeveien 166
0450 OSLO