Kort om arbeidsgiver
Overlege ved Avdeling for smertebehandling. Avdeling for smertebehandling organiserer smerteteam som tilser inneliggende pasienter med komplekse smertetilstander og poliklinikk som tilbyr tverrfaglig utredning og behandling til pasienter med langvarige smerter. Avdelingen har et bredt behandlingstilbud som inkluderer invasive teknikker som radiofrekvensdenervering, ryggmargstimulering og intraspinal medikamentbehandling ved siden av tverrfaglig tilnærming med psykologiske behandlingstilbud, gruppebehandling og medikamentutprøving. I avdelingen arbeider 12 overleger med forskjellige spesialiteter (anestesi, nevrologi, fysikalsk medisin, gynekologi), sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og helsesekretærer.

Avdelingen skal nå styrke tilbudet til inneliggende pasienter med komplekse smertetilstander og den nyansatte overlegen vil kunne få en sentral rolle i dette arbeidet. Legen også kunne ta del i avdelingens øvrige virksomhet som inkluderer forskning og fagutvikling. Vi søker etter overlege som ønsker å være med på den videre oppbyggingen av Nordens største tverrfaglige smertesenter.
Avdelingen er forskningsaktiv og har Regional kompetansetjeneste for behandling av langvarige smerter og Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatiske smerter.
Politiattest må fremlegges ved ansettelse. 

Arbeidsoppgaver
 • Tilsyn til inneliggende pasienter med komplekse smertetilstander
 • Undersøkelse og behandling av pasienter med langvarige smertetilstander
 • Delta i tverrfaglig team rundt pasienten
 • Bidra til kompetanseoppbygging og kompetansespredning på fagområdet      
Kvalifikasjoner
 • Legespesialist (anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, psykiatri, almenmedisin, nevrologi) 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner  
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Initiativrik
 • selvstendig  
 • Personlig egnethet
 • Ønske om- og evne til å initiere samarbeid med andre spesialister internt og eksternt  
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
Vi tilbyr
 • Faglig stimulerende tverrfaglig miljø (leger med flere spesialiteter, sykepleiere, psykologer og fysioterapeuter).  Forskningsaktiv avdeling
 • Tilrettelegging for utdanningspermisjon
 • Lønn etter avtale
 • Dagarbeid 
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % trekk
 • Gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Hyggelig arbeidsmiljø
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for smertebehandling
Kontaktpersoner
Navn: Audun Stubhaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90029432
E-post: astubhau@ous-hf.no
Navn: Jonny Heimdahl
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92203868
E-post: jonhei@ous-hf.no
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4285414423
Arbeidssted
Akuttklinikken
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen