Kort om arbeidsgiver
Vi søger derfor en overlæge (evt. afdelingslæge) med tiltrædelse efter aftale. Stillingen er primær på fuld tid. En deltidsansættelse kan evt. komme på tale.

Hvad sker der?
Vi udvikler afdelingen i henhold til akutspecialets kompetencer i modtagelse af patienter fra alle specialer. I den nærmeste fremtid vil de ansatte læger i FAM deltage i udvidet omfang i behandlingen af patienter med skader og traumer. Vi søger derfor en kollega, som kan bidrage med erfaring inden for det opgavefelt, og som samtidigt kan behandle patienter fra det medicinske område. Vi arbejder hen imod at kunne dække flest mulige vagter med speciallæger i akutmedicin og støtter derfor efteruddannelse samt merituddannelser.

Hvem er du?
 • Du er speciallæge i akutmedicin, almen medicin, ortopædkirurgi eller i et i andet relevant speciale
 • Du har erfaring med behandling af skader og traumer eller er villig til at uddanne dig
 • Du har erfaring også fra andre specialer inden for det akutte område og du kan udrede komplekse patienter.
 • Du er interesseret i en varig stilling, hvor du kan gøre din indflydelse som overlæge gældende, udvikle dig selv og afdelingen ved at deltage aktivt i alle de opgaver, der ligger ved siden af det kliniske arbejde – fx forbedre afdelingens arbejdsgange, undervise, supervisere, forske – ja mulighederne er mangfoldige.   
 • Du er glad for klinisk arbejde og god til at tænke flow og patientforløb.
 • Du har gode samarbejdsevner og sans for humor
Om afdelingen
FAM på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa modtager på 50 patientpladser akutte patienter fra alle specialer i et optagelsesområde med ca. 250.000 indbyggere.

FAM modtager patienter inden for specialerne intern medicin, kardiologi, kirurgi, ortopædkirurgi/traume, gynækologi, urologi og fra april 2021 også neurologi. Vi har et tæt samarbejde med den psykiatriske akutmodtagelse, som fysisk ligger i FAM. Børn med pædiatriske sygdomme modtages på den pædiatriske akutmodtagelse.

Omkring 110 sygeplejersker, 11 speciallæger (heraf 4 speciallæger i akutmedicin), 8 yngre læger (2 KBU/4 intro/2 HU-stillinger) samt ca. 25 lægesekretærer arbejder fast i FAM. For tiden gennemgår en af speciallægerne et meritforløb for også at blive speciallæge i akutmedicin.

Læger fra alle andre specialer varetager behandlingen af patienter inden for deres specialer efter behov.

Sygehuset har en meget aktiv forskningsafdeling, som organisatorisk er en del af FAM. Lederen er professor i akutmedicin, overlæge i afdelingen og aktiv i det kliniske arbejde. Vi går ind for klinisk forskning, hvis resultater kan omsættes direkte i hverdagen. Efter aftale vil der være mulighed for egen forskningsaktivitet.

Afdelingen værdsætter godt klinisk arbejde og vægter uddannelse og udvikling højt, både i henhold til medarbejdere og det akutmedicinske område. Vi engagerer os meget i uddannelsen af de kommende speciallæger i akutmedicin.

Arbejdsmiljø
Arbejdet på en akutmodtagelse inkluderer travle perioder og vagter. Vi er bevidste om de belastninger, som det fører med sig, og vi engagerer os i at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø til den enkelte medarbejder. 

Om opgaven
FAM på Sygehus Sønderjylland er beliggende på matriklen i Aabenraa.

Sammen med de øvrige speciallæger er du ansvarlig for patientforløbene i FAM. Du er i stand til at modtage patienter indenfor FAMs opgaverammer.  Alt efter behov vil der være mulighed for efteruddannelse inden for specielle kliniske områder. Vi støtter gene et meritforløb til at blive speciallæge i akutmedicin.

Det daglige arbejde inkluderer supervision og undervisning af uddannelsessøgende læger i forskellige stadier af deres uddannelse. Dokumenteret erfaring med undervisning af yngre læger er et plus i din ansøgning.

Vi ønsker os en kollega med gode samarbejds- og kommunikationsevner, som arbejder struktureret og handlingsorienteret. Interesse i patienten og i et godt arbejdsmiljø på afdelingen er egenskaber, som vi vægter højt ved nye kolleger.

Vi er en afdeling med
 
 • En god teamånd og et fint samarbejde faggrupperne imellem
 • En meget engageret sygeplejegruppe
 • En god blanding af yngre og erfarne lægelige kolleger med lidenskab for akutmedicin
 • Opmærksomhed på den enkelte medarbejders arbejdsbelastning
 • Korte kommunikationsveje og en nærværende faglig ledelse
 • Mulighed for indflydelse
 • Uddannelse og forskning som en væsentlig del af konceptet
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Region Syddanmark og Yngre Læger.

Vurderingen sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning.

En ansættelse som overlæge er afhængig af en positiv faglig bedømmelse jf. Region Syddanmarks regler.

Inden ansættelse vil vi bede om mulighed til at kunne indhente referencer.
 
Ansøgningsfrist er den 09-10-2020, kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler holdes efter individuelt aftale i uge 43.
 
Vi besvarer gerne spørgsmål:
Ledende overlæge Matthias Giebner
matthias.giebner@rsyd.dk, tlf. 40 12 40 50

Uddannelsesansvarlig overlæge Mats Lindberg    
mats.lindberg@rsyd.dk, tlf. 20 93 09 79

Professor i Akutmedicin, leder af forskningsenheden, Christian Backer Mogensen
christian.backer.mogensen@rsyd.dk , tlf. 79 97 11 23

Afdelingslæge Petra Lehel                  
petra.lehel@rsyd.dk 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Region Syddanmark
Kontaktpersoner
Navn: Matthias Giebner
Tittel: Ledende overlæge
Telefon: +45 40 12 40 50
E-post: matthias.giebner@rsyd.dk
Navn: Mats Lindberg
Tittel: Uddannelsesansvarlig overlæge
Telefon: +45 20 93 09 79
E-post: mats.lindberg@rsyd.dk
Navn: Christian Backer Mogensen
Tittel: Professor i Akutmedicin, leder af forskningsenheden
Telefon: +45 79 97 11 23
E-post: christian.backer.mogensen@rsyd.dk
Navn: Petra Lehel
Tittel: Afdelingslæge
E-post: petra.lehel@rsyd.dk
Arbeidssted
Kresten Philipsens Vej 15,
6200 STRANDA
Søk på stillingen