Kort om arbeidsgiver
Hadsel kommune har ledig 3 stk fastlegehjemmel, vikariat, for selvstendig næringsdrivende lege.

1. Ledig fra og med 16. juli 2020 til og med 21. april 2021. Arbeidssted er for tiden ved Melbu legekontor.
2. Ledig fra og med 1. sept. 2020 til og med 15. sept. 2021. Arbeidssted er for tiden ved Stokmarknes legekontor.
3. Ledig fra og med 7. sept. 2020 til og med 31. des. 2021. Arbeidssted er for tiden ved Stokmarknes legekontor.
Alle stillingene er ledige per dags dato.
Aktuelle søkere vil derfor kontaktes forløpende.
 
Om stillingene
Hadsel legetjeneste kan tilby et ungt, flott miljø med 12 leger og to turnusleger fordelt på to kontorer, samt et utekontor
som er bemannet to ganger/mnd. Vi har kommuneoverlege i 40% stilling. Vi har konkurransedyktige avtaler for deg
som selvstendig næringsdrivende lege.
Vi tilbyr arbeid ved kommunalt kontor med 0-løsning, kommunen beholder basistilskudd og du betaler ikke leie for
kontor og/eller personell. Alle inntekter/refusjoner tilfaller legen.
Arbeidsoppgavene er varierte med kurativt arbeid, kommunal legevakt og legevakt i interkommunalt
legevaktsamarbeid. Det må påregnes inntil 20% kommunal stilling i tillegg til fastlegehjemmelen.
 
Krav til kompetanse
- Norsk autorisasjon (HPR-nr oppgis i søknaden)
- Oppfylt krav til minst to års veiledet tjeneste (norsk turnus eller tilsvarende)
- Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig framstillingsevne
- Før tilsetting må politiattest fremlegges
- Gode datakunnskaper
 
Ønskede kvalifikasjoner
- Spesialist i allmennmedisin eller erfaring fra allmennpraksis
- Interesse for kommunehelsetjeneste
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
- Evne til å bidra til utvikling og kvalitetsforbedring innen området
- Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges
- Løsningsorientert
 
Språkkunnskaper
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de
nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 før
evt. ansettelse.
 
Ansettelse
Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og
praksis.
Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.  Politiattest skal ikke legges ved søknad,
men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3
 
Offentlighet
Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør
Offentlighetslovens § 25.
 
Intervju
Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved
intervju/frammøte.
 
Søknad sendes
Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema.
Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger"
www.hadsel.kommune.no
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om
du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Er du intern søker?Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny
bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad.
Bruk den e-postadresse du er registrert med i kommunens personalsystemn. Ved behov kontakt
lønn/personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse.
Dersom du har behov for hjelp med søknadsprosessen kan du kontakte kommunens service- og informasjonstorg på
telefon 76 16 40 00
 
Søknadsfrist 04.10.2020  
Utlyst dato  01.09.2020                           

Du kan søke stillignene her
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hadsel kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hans Arne Jenssen
Tittel: Enhetsleder Helseavdelingen
Telefon: 76164230, mobil: 90230369
E-post: hans.arne.jenssen@hadsel.kommune.no
Navn: Ingebjørn Bleidvin
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: mobil: 41434464
E-post: ingebjorn.bleidvin@hadsel.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Rådhusgata 2
8440 Stokamrknes
Søk på stillingen