Legene i Rollag og Flesberg lyser ut 6. mnd vikariat i fastlegepraksis med oppstart snarest.

Legekontoret er en veldrevet og stabil 4-legepraksis med hyggelig arbeidsmiljø og oppdatert utstyr. Hjelpepersonell er stabilt og godt kvalifisert.

Listestørrelse: 1000 pasienter. Jobb to dager i uka ved legekontoret på Lampeland og en dag ved legekontoret i Veggli.

Det er organisert øyeblikkelig hjelp-beredskap på dagtid lokalt, og pliktig deltakelse i Kongsberg interkommunale legevakt natt/helg. Kommunal oppgave med tilsynslegefunksjon på 7,5 timer pr uke kan være en del av vikariatet.

Gode inntjeningsmuligheter.

Det søkes lege med norsk autorisasjon og helst godkjenning som spesialist i allmennmedisin. Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet, og at søker behersker norsk skriftlig og muntlig.

Flesberg kommune praktiserer meroffentlighet og offentliggjør i utgangspunktet alle søkere. Søkere som ønsker å bli unntatt offentlighet må begrunne dette godt.

Søkerne bes benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Søknadsfrist: 25.09.2020.

Kommunalsjef helse og omsorg Helen Cuenoud kan kontaktes for mer informasjon på telefon 40916739.

Kontaktperson for legene; Kristin Hjort Kollevold, 41567975.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Flesberg kommune
Arbeidssted
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND
Søk på stillingen