Kort om arbeidsgiver

Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT har nå ledig 2 stk 6 måneders 100% vikariater som lege/medisinstudent med lisens i ARA døgn.

Avdeling for rus og avhengighet, ARA, er en døgnavdeling for behandling av ruslidelser lokalisert på Sykehuset Levanger. ARA er en av 4 avdelinger innen Klinikk for psykisk helsevern og rus lokalisert til Sykehuset Levanger.

Klinikken har gjennom flere år fått gode tilbakemeldinger fra LIS 1 på turnustjenesten og kvalitet på veiledning. 

 Klinikk for psykisk helsevern og rus har i dag 15 overlegestillinger og 12 LIS3-stillinger samt LIS1. Sykehuset Levanger er søkt godkjent for 5 år i spesialiseringen i psykiatri (i gammel ordning godkjent for 4 år og nå søkt godkjenning for 5 år i ny ordning), og DPS Stjørdal er godkjent for 2,5 år.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med ruslidelser og ulike psykiske lidelser i samarbeid med spesialist.
 • Være en del av ett tverrfaglig behandlingsteam.
 • Det er ikke vakttjeneste i vikariatet, men ved ønske kan det være mulig å ta vakante vakter i klinikken. 

Kvalifikasjoner

Autorisasjon/lisens som medisinstudent/lege.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, nøyaktig og selvstendig.
 • Pasientorientert.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Være en god teamarbeider.
 • God arbeidsevne.
 • Høyt faglig etisk nivå.
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig.                                      

Vi tilbyr

 • Mulighet for faglig utvikling og opplæring tilpasset
  ditt og virksomhetens behov.
 • Lønn i henhold til tariff.
 • Medlemskap i pensjonsordning 2% pensjonstrekk til KLP.
 •  Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Karin Wang Holmen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098630
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger