Kort om arbeidsgiver

Ledig stilling som overlege ved seksjon for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, K3K, Universitetssykehuset Nord Norge HF.
En fast 100 stilling, ledig etter avtale. Forventet oppstart 01.01.2021 eller snarest. Det er i tillegg ledig ett vikariat, tiltredelse etter avtale og med varighet fram til 01.09.21.

Plastikkirurgisk fagområde ved Universitetssykehuset Nord-Norge har regionalansvar for 485.000 pasienter. Nesten alle norske spesialiteter er representert ved sykehuset.
Organisatorisk er virksomheten organisert i Avdeling for urologi, endokrin- og plastikkirurgi, som igjen er en del av Klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse i UNN HF, K3K.
Sengeplassene er samlokalisert i felles sengepost for endokrinkirurgi, kvinnehelse, plastikkirurgi og urologi.

Avdelingen har fem overlegestillinger, hvorav en med professorat. Det er fire LIS-stillinger. UNN er godkjent utdanningsvirksomhet for plastikkirurgi i henhold til kravene i Spesialistforskriften.

Arbeidsoppgaver

 • Det gjøres operasjoner på inneliggende pasienter, i tillegg utstrakt dagkirurgi- og poliklinikkvirksomhet
 • P.t. 2-delt hjemmevaktberedskap
 • Som del av universitets-klinikkfunksjonen inngår undervisning av medisinstudenter.
 • Det er gode muligheter for klinisk og eksperimentell forskning.
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i plastikkirurgi, med erfaring i utredning og behandling i hele fagspekteret
 • Interesse for forskning og fagutviklig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne og vilje til tverrfaglig samhandling
 • Det forutsettes at den som tilsettes behersker norsk for god skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 • Det er ønskelig med kjennskap til regionen, samt til helsevesenet i Helse Nord.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Lege
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Solveig Nergård
Tittel: Overlege
Telefon: 77626000
E-post: Solveig.Nergard@unn.no
Navn: Ann Harriet Konradsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 77626000
E-post: Ann.Harriet.Konradsen@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen