Kort om arbeidsgiver
NKLM søker engasjert lege for til forskning og fagutvikling i legevakt.
Relevant forskererfaring, gjennomført ph.d. og erfaring innen legevakt, allmennmedisin og/eller samfunnsmedisin er ønskelig. Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, er nødvendig. Personlig egnethet vil vektlegges.
Stillingen kan være heltid eller deltid ned til minimum 50 %. Deltidsstillingen kan kombineres med klinisk praksis. Varighet på engasjementet blir 1 år med mulighet for forlengelse. For særlig godt kvalifiserte søkere kan fast tilsetting bli vurdert.
Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
Prosjektledelse og veiledning av forskere vil inngå i stillingen sammen med andre driftsoppgaver ved NKLM.

Vi kan tilby
Arbeidssted: NKLM holder til i Bergen og er lokalisert i nye lokaler i Alrek helseklynge på Årstadvollen sammen med Allmennmedisinsk forskningsenhet og Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Vi kan tilby et godt og stimulerende, tverrfaglig arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere. Lønn etter avtale. Kompetanseutvikling. Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til en hver tid gjelder for stillingen.

Utfyllende opplysninger om stillingen
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Jesper Blinkenberg, epost jebl@norceresearch.no

Hvordan søke
Stillingen skal søkes elektronisk gjennom lenken i denne annonsen.
Søknaden skal inneholde:
  • Et motivasjonsbrev som beskriver forskningsinteresser og relevant erfaring
  • CV inkludert publikasjonsliste
  • Kopi av relevante vitnemål
  • Navn og kontaktinformasjon til 2 referansepersoner
Det forutsettes at vi har søkernes tillatelse til å kontakte de referansepersoner som blir navngitt i søknaden. De best kvalifiserte søkerne vil bli kalt inn til intervju av en intern intervjugruppe.
Søknadsfrist: 30.09.2020
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Norce Research
Kontaktperson
Navn: Jesper Blinkenberg
Tittel: Leder
E-post: jebl@norceresearch.no
Arbeidssted
Bergen
Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN