Kort om arbeidsgiver
NKLM ønsker å rekruttere motivert lege for deltakelse i forskningsprosjekt om helsetjenestens håndtering av COVID-19 pandemien.

Strategier i primærhelsetjenesten vil ha særlig fokus, og forhold som pasientforløp, risikofaktorer for alvorlig covid-19 sykdom og død vil undersøkes. I prosjektet vil vi bruke data fra Nasjonalt legevaktregister i tillegg til nasjonale helseregistre.
Stillingen kan være heltid eller deltid ned til minimum 50 %, og kan kombineres med en klinisk stilling. Engasjementet har en varighet på 6 måneder, med mulighet for forlengelse. Målet med engasjementet er å utvikle et ph.d. prosjekt.
Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
Prosjektdeltakelse vil sammen med andre driftsoppgaver ved NKLM inngå i stillingen.
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
Interesse og erfaring fra primærhelsetjenesten er ønskelig. Særlig vil erfaring innen legevakt, allmennmedisin og samfunnsmedisin telle positivt. Gode norskkunnskaper og gode samarbeidsevner er en forutsetning. Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi kan tilby
Arbeidssted: NKLM holder til i Bergen og er lokalisert i nye lokaler i Alrek helseklynge på Årstadvollen sammen med Allmennmedisinsk forskningsenhet og Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Vi kan tilby et godt og stimulerende, tverrfaglig arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere. Lønn etter avtale. Kompetanseutvikling. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til en hver tid gjelder for stillingen.

Utfyllende opplysninger om stillingen
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Jesper Blinkenberg, epost jebl@norceresearch.no

Hvordan søke
Stillingen skal søkes elektronisk gjennom lenken i denne annonsen.
Søknaden skal inneholde:
  • Et motivasjonsbrev som beskriver forskningsinteresser og relevant erfaring
  • CV inkludert publikasjonsliste
  • Kopi av relevante vitnemål
  • Navn og kontaktinformasjon til 2 referansepersoner
Det forutsettes at vi har søkernes tillatelse til å kontakte de referansepersoner som blir navngitt i søknaden. De best kvalifiserte søkerne vil bli kalt inn til intervju av en intern intervjugruppe.
Søknadsfrist: 30.09.2020
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Norce Research
Kontaktperson
Navn: Jesper Blinkenberg
Tittel: Leder
E-post: jebl@norceresearch.no
Arbeidssted
Bergen
Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN
Søk på stillingen