Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Har du lyst til å være fastlege, men uten å drive egen bedrift?
Har du lyst til å jobbe et sted hvor du lærer noe nytt hver dag?
Da bør du søke jobb hos oss. Vadsø har et legekontor med 9,5 allmennleger/fastleger og 1 LIS1-stilling. Legene har fastlønn og bonusordning, og en listelengde på 650-880 pasienter. Legene har en levelig hverdag med overkommelig pasientliste og en god bonusordning som gjør at de får noe igjen i perioder hvor de kanskje må jobbe noe ekstra.
Legene sitter i samme gang og er opptatt av å lære av hverandre. Vi har en aktiv smågruppe. Kontorene
er godt utstyrt og sykestua som er i samme bygg har 6 sengeplasser og er akuttmedisinsk utrustet.
Vi samarbeider tett med med Finnmarkssykehuset HF og UNN Tromsø. Vi har en fleksibel legevaktordning fordelt på 8 leger i samarbeid med dyktige sykepleiere, og vi har kommuneBEST øvelser hver måned sammen med sykepleiere og Vadsø ambulansen.
Det er lett å trives hos oss.
Vi har ledig 100% vikariat som fastlege i perioden 01.10.2020 - 01.03.2022.

Opplysninger om enheten
Helseenheten består av følgende avdelinger: Legeseksjon, helsestasjon, jordmor, sykepleierseksjon, ergoterapi,fysioterapi, laboratorietjeneste og merkantilseksjon.
Vi er et stort kontor med 42 ansatte, en sammenspleiset gjeng med stor takhøyde.

Arbeidsoppgaver
 • Ordinære fastlegeoppgaver
 • Kommunal ø-hjelp dagtid (fordeles på alle legene med ½ dager hver pr. gang) 
 • Legevakt (8-delt fleksibel vaktordning)
 • Kommunale oppgaver inntil 7,5 timer pr. uke (bl.a helsestasjon, sykestue/hjem, fengsel)
Kvalifikasjoner
Faglige:
 • Autorisasjon som lege og gjennomført LIS 1
 • Beherske skandinavisk skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra allmennlegepraksis er en fordel
 
Personlige:
 • Løsningsorientert
 • Selvstendig
 • Evne til å takle høyt arbeidstempo
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel
Vi tilbyr
 • En stilling hvor du vil få utvikle deg både faglig og sosialt uansett hvor mye erfaring du har fra før. Vi tilrettelegger for spesialisering og resertifisering i allmennmedisin og evt. samfunnsmedisin. Vi er et sosialt kontor med tverrfaglig samarbeid både internt med f.eks sykestue og helsestasjon og eksternt med f.eks politi, NAV og andre
 • Dekning av flytteutgifter iht. reglement
 • God pensjonsordning og forsikringsordning
 • Bonusordning
Lønn- og tilsettingsvilkår
Lønn iht. avtale. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.
Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkulose og MRSA fremlegges, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4 og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endringer i tilbud om stilling.

Kontaktpersoner
Britt Larsen Mehmi, Kommuneoverlege, tlf: 92 09 60 02
Marit Nordstrand, Enhetsleder, tlf: 78 94 25 78, mobil: 40 49 28 06, Marit.Nordstrand@Vadso.Kommune.no

Søknad sendes
I søknaden oppgis minimum to referanser.
Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om
fremgangsmåte, finner du på www.vadso.kommune.no under ledige stillinger. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål.
Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.
Søknadsfrist 25.09.20, ref.nr. 1690
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vadsø kommune
Legeseksjon
Kontaktpersoner
Navn: Britt Larsen Mehmi
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 920 96 002
E-post: britt.larsen.mehmi@vadso.kommune.no
Navn: Marit Nordstrand
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 40 49 28 06/78 94 25 78
E-post: marit.nordstrand@vadso.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Helseenheten
Vidjeveien 4
9800 VADSØ