Kort om arbeidsgiver
En av våre fastleger skal ut i tjeneste i spesialisthelsetjenesten som ledd i sin spesialisering i allmennmedisin. Er du vår vikar?

Vi tilbyr:
- En praksis i et veldrevet fastlegefellesskap som består av 7 fastleger og LIS1-lege.
- Hjelpepersonell av høy kvalitet.
- Kommunen tilbyr forutsigbare løp for LIS 3-utdanning i allmennmedisin.
- Ukentlige smågruppemøte for alle legene på kontoret som gir tellende timer i spesialistutdanningen.
- En kommune og en region med store muligheter, flott natur og et sted du og dine kan leve et godt liv.

Hva er ledig?
- Et 1-årig 100 % vikariat. Stillingen er ledig fra senest 01.12.2020.
- Du blir privat næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med § 8.2 i rammeavtalen.

Arbeidsoppgaver:
- Fastlegeansvar for egen liste med inntil 1000 pasienter samt 24 % stilling som sykehjemslege og deltagelse i noe veiledning.
- Kurativt arbeid som allmennlege i variert praksis. Legene har øyeblikkelig hjelp en dag hver i uka og deltar i legevakts-turnus som er 15-delt. Det utgjør 2 legevakter i måneden. Legevakta er lokalisert ved Tynset sykehus.
- Vi mottar medisinerstudenter med lisens hver høst, og alle legene veileder vår LIS1-lege mot godtgjøring.
- Tilsynslege på sykehjem en halv dag i uka, der man med ubundne timer er tilgjengelig for kontakt ellers i uka. 

 Krav til stillingen:
- Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnusperiode/LIS1 og refusjonsrett.
- Søkere med spesialistutdanning i allmennmedisin vil kunne bli foretrukket.
- Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C 1, og ha kjennskap til norsk helsevesen.

Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å arbeide praktisk, målrettet og selvstendig, være fleksibel og ha evne til å takle nye utfordringer. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Særskilte krav til stillingen:
Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.
Ved ev. ytterligere ledighet, vil det tas fra samme søkerliste.


Vi ønsker ikke kontakt med rekrutterings- eller annonsebyråer.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tynset kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 62 48 51 60 / +47 951 50 313
E-post: tor-halvor.bjornstad@tynset.kommune.no
Navn: Øystein Kyrre Johansen
Tittel: Helse- og omsorgssjef
Telefon: +47 62 48 50 26 / +47 415 16 318
E-post: Oystein.Kyrre.Johansen@tynset.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Torvgata 1
2500 TYNSET
Søk på stillingen