Kort om arbeidsgiver
Klinikk for psykisk helsevern har ledig stilling for overlege med oppstart 01.12.2020. (Annen dato etter avtale).

Vi søker en engasjert overlege til vår klinikk, som er i en spennende utvikling. Vi har et kontinuerlig fokus på gode verdier, høy faglighet, sikkerhet, redusert og riktig bruk av tvang, samt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt for å imøtekomme kravene til et moderne storbysykehus. Klinikken har siden 2013 bygget et fagmiljø for mer brukerorienterte tjenester i akutt psykisk helsevern, inkludert brukerstyrte innleggelser og er nå i gang med prosjektet «Åpen dør policy».

Alle postene er samlet i et flott nytt bygg på Lovisenberg sitt sykehusområde, og består av et akuttmottak (PAM) med seks senger, og for tiden seks lukkede poster med 10 senger hver. Vi har øyeblikkelig hjelp-ansvar for Lovisenberg sektor inkludert bydel St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo med ca. 1100 akuttinnleggelser per år.

I tillegg til øyeblikkelig hjelp funksjonen, betjener klinikken Diakonhjemmet sykehus med en andel senger for pasienter som trenger behandling etter en akuttfase. De fleste av pasientene våre har schizofreni, bipolare lidelser eller andre alvorlige psykiatriske lidelser inkludert rusproblematikk. Klinikken har godt kvalifiserte medarbeidere som samarbeider tett med pårørende, bydeler/primærhelsetjeneste, samt akutteam og ambulante tjenester inkludert FACT (team) på DPS og Spesialisert poliklinikk i de to opptaksområdene. Lege- / psykologgruppen består av 14 overleger, 6 psykologer/-spesialister og 9 leger i spesialisering (LIS).

Arbeidsoppgaver:
Overlegen vil arbeide i tverrfaglig team bestående av psykiater, psykolog/-spesialist, LIS, spesialsykepleiere, sykepleiere, sosionom, fysio-, ergo- og musikkterapeut. Arbeidsoppgavene innebærer utredning, diagnostisering og igangsetting av tilrettelagt behandling, inkludert kriseintervensjon, psykoterapi, medikamentell behandling og ECT, i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Overlegen vil være vedtaksansvarlig i henhold til Lov om psykisk helsevern. Videre vil stillingen innebære deltagelse i intern fagutvikling og kvalitetssikring av klinisk arbeid, veiledning av medarbeidere og formell veiledning av leger i spesialisering.  I stillingen inngår 15-delt bakvaktordning.

Kvalifikasjoner:
Spesialist i psykiatri. Leger som har kort tid igjen til spesialiteten kan også søke.

Vi ønsker en faglig engasjert lege med interesse for diagnostisk utredning og kunnskapsbasert behandling av innlagte pasienter både i akutt- og i rehabiliteringsfase. Gode kunnskaper m.h.t Lov om psykisk helsevern, farlighetsvurderinger og psykofarmakologi er viktig. Videre er det ønske om at søker har evne til fleksibilitet, er handlingsorientert med gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Du er velkommen til å søke stillingen hos oss!
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Klinikk for psykisk helsevern
Kontaktperson
Navn: Rune Årskog
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 974 90 868
Søknad
Søknad merkes: 2020-113
Arbeidssted
Lovisenberggata 21
0440 OSLO