Kort om arbeidsgiver

100 % utdanningsstilling LIS 3

100 % dagstilling LIS 2

 

Er du LIS og ønsker spesialisering i nyremedisin ser vi frem til din søknad!

Stillingen er organisert i nyremedisinsk avdeling under klinikk for medisin. Klinikken har ansvar for diagnostikk og behandling av våre pasienter innen 9 fagområder. Det er høy aktivitet i vårt arbeidsmiljø, med 60 000 polikliniske konsultasjoner og 17 000 innleggelser planlagt per år. Totalt har avdelingen 160 senger, og i tillegg står intermediær- og intensivsenger til avdelingens rådighet.

Nyremedisinsk avdeling tilbyr varierte arbeidsoppgaver i et nesten nytt sykehus. Avdelingen disponerer en sengepost på 9 senger, samt en dialyseenhet med 20 plasser.
I tillegg driver vi to dialyse-"satelitter", en i Moss og en i Askim. I tilknytning til dialyseenheten ligger nyremedisinsk poliklinikk med ca. 4000 konsultasjoner per år. Dialyseaktiviteten er blant de høyeste i landet, med over 14 000 behandlinger per år. Stor sykepleierdrevet poliklinikk (recipient-utredninger, donor-utredninger, hypertensjon, infusjoner, PD og annet). Vi har et stort fokus på hjemmebehandling, både HD og PD. Per idag har vi 20 pasienter i PD. Avdelingen utreder og behandler alle sykdommer relatert til nyrefaget. Stor aktivitet og spennende utfordringer. Tett samarbeid mellom overleger, LIS-leger  og sykepleiere. Nærmest daglige diskusjoner om problemstillinger av enhver art mellom overleger og LIS-leger.

Legebemanningen består av to LIS og ni overleger. Vi ønsker å tilby utdanningsplass til LIS 3 med fast tilknytning til nyremedisinsk avdeling, i samarbeid med akuttavdelingen, i forhold til vaktarbeid i akuttmottak. Det vil være delt vaktlinje med en annen LIS-3. Det vil si at man fordeler tiden melllom generell vaktarbeid (ca 25%), poliklinikk, dialyse og sengepost i ca 75 % av tiden. Det vil kunne tilkomme helgevakter på avdelingen sammen med overlege i nyremedisin.

Dagstillingen vil være delt på nyremedisinsk og geriatrisk avdeling. Det er snakk om dagvisitt med god supervisjon fra overleger. Minst 50 % av tiden vil være ved nyremedisinsk avdeling. Har du interesse for indremedisin er dette en flott start i karrieren!

Vi ønsker økt fokus på forskning, og leger med vitenskapelig kompetanse/Phd vil møte stor forståelse, i samarbeide med en entusiastisk forskningsavdeling.

Avdelingen har et hyggelig og engasjert fagmiljø og samarbeider godt med sykepleiergruppen.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring som LIS 2 til utdanninsstillingen
 • Erfaring som LIS 1 til dagstillingen 
 • Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes godt
 • Vi vektlegger interesse for forskning

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling
 • Evne til fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Spennende og godt fagmiljø
 • Tilrettelegging for forskning og fagutvikling
 • Velferdsordninger
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Astrid Eri-Montsma
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 452 11 969
Navn: Wilma Hamstra
Tittel: Rådgiver
Telefon: 980 04 662
Arbeidssted
Nyremedisinsk avdeling
Kalnesveien 300
1714 GRÅLUM