UNN Narvik har ledig vikariat for lege i spesialisering i anestesiologi. Vikariatet er 1 år med mulighet til forlengelse.

UNN Narvik er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Vi har en kompakt operasjonsseksjon med 5 stuer og hovedvekt på dagkirurgi og noe heldøgn. Vi er en oversiktlig avdeling med høy faglig kompetanse. Vi har gode kollegaer med god kompetanse i anestesifaget og spisskompetanse innen regional anestesi . Vi er en del av UNN og jobber tett opp mot Tromsø som er en del av utdanningsplattformen.

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i anestesiologi. Spesialistutdanningen vil foregå ved Operasjons- og intensivklinikken i Narvik og Tromsø.
Etter fullført spesialisering vil stillingen bli omgjort til stilling som legespesialist med arbeidssted UNN Narvik.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig klinisk pasientrettet arbeid i Operasjon- og intensivklinikken. Deltakelse i avdelingens vaktordninger henholdsvis i Narvik og Tromsø.
 • Undervisning av helsepersonell, fagutvikling, forskning og ledelse

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Søker må beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 • Forskningskompetanse verdsettes.

Personlige egenskaper

 • Vi søker ansvarsbevisste og ambisiøse kollegaer med stor arbeidskapasitet som kan bidra positivt både faglig og sosialt i vårt fagmiljø i et langsiktig perspektiv.
 • Personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vektlegges.
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe i team under press og ta raske beslutninger
 • Tilpasningsdyktig og positiv innstilling
 • Utadvendt og imøtekommende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • UNN er godkjent utdanningsvirksomhet for anestesiologi.
 • UNN Tromsø bidrar til å sikre LIS en bred og god utdanning innenfor alle fagets søyler. Vi er et ungt kollegium som har et hyggelig og utfordrende fagmiljø med svært varierte medisinske problemstillinger.
 • UNN Narvik er lokalsykehus med lokalsykehusfunksjoner, gode kollegaer og et bredt fagspenn.  

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Jon Harr
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 76968305
E-post: jon.harr@unn.no
Navn: Bjarte Landsem
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 76968338
E-post: bjarte.landsem@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi- og operasjonsavdeling UNN Narvik og UNN Tromsø
Sykehusveien 3
8516 Narvik
Søk på stillingen