Midtre Gauldal kommune 

Midtre Gauldal er en landkommune med ca.6300 innbyggere og kommunesenteret Støren ligger 
5 mil sør for Trondheim. Legekontoret er samlokalisert med sykehjem, hjemmetjeneste, helsestasjon, fysio/ergoterapi og frisklivssentral.


Vikariat fastlegehjemmel ved Støren legekontor – ID 1338

Midtre Gauldal kommune har 6 fastlegehjemler. En av våre leger skal ut i permisjon i ett år fra 01.11.20, og vi har behov for vikar. Maksimal listelengde er 1030.

Det foreligger «nullavtale» med kommunen, hvor kommunen beholder basistilskudd som motytelse for husleie, lønn til medarbeidere, kontormateriell etc. Kontoret benytter winmed 3 som dataverktøy.
Kontoret er bemannet med 1 bioingeniør og 4 helsesekretærer.

Arbeidsoppgaver:
• Tildeling av hjemmel og overtakelse av praksis skjer etter gjeldende avtaleverk
• Offentlig legearbeid dvs. oppgaver knyttet til allmennmedisin, samfunnsmedisin og veiledning kan pålegges stillingen i tråd med gjeldende avtaler. 
• Midtre Gauldal kommune inngår i vaktsamarbeidet ved legevakta i Trondheim med kommunene Malvik, Klæbu og Melhus.

Kvalifikasjoner:
• Søkere må ha norsk autorisasjon
• Søker må beherske norsk språk muntlig og skriftlig
• Erfaring fra allmennmedisin er ønskelig


Vi ber om at søknaden registreres elektronisk på vår hjemmeside www.mgk.no 

Spørsmål kan rettes til Støren legekontor v/ Kristin Horgøien, tlf.72430320 eller enhetsleder Oddveig Børset tlf.72403093.

Søknadsfrist: 21.09.20
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Midtre Gauldal Kommune
Midtre Gauldal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Horgøien
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92284331
E-post: kristin.s.horgoeien@midtre-gauldal.kommune.no
Navn: Oddveig Børset
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95899412
E-post: odb@mgk.no
Søknad
Søknad merkes: ID 1338
Arbeidssted
Støren legekontor
Rørosveien 11
7290 STØREN