Kort om arbeidsgiver
Fastlegeheimel på Ågotnes legekontor
Kontoret held til i moderne og funksjonelle lokale, om lag 25 minutt køyretid frå Bergen sentrum. Det er fem fastlegar på legekontoret, med flinke og erfarne legesekretærar. Det vert nytta Infodoc journalsystem. Listestorleiken er for tida 1300 pasientar. Listestorleiken kan endrast etter avtale med ny heimelsinnehavar. Fastlegeheimelen vert drifta etter sjølvstendig næringsdrivande modell.
 
 
  • Kvalifikasjonar:
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Fullført norsk turnusteneste/ LIS1
  • Svært gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
  • Personlege eigenskapar vert vektlagd
  • Politiattest må ikkje vera eldre enn 3 månadar må leggjast fram før ein tek til i stillinga.
Øygarden kommune har gunstige ordningar når det gjeld økonomisk støtte til næringsdrivande fastlegar ved eventuelt fråvær frå praksis i samband med svangerskap eller sjukefråvær.
Kontaktpersonar:
  • Stein-Inge Stigen (kommuneoverlege , Øygarden kommune) tlf. 55097226
 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
(Nye) Øygarden kommune
Kommuneoverlegen
Kontaktperson
Navn: Stein-Inge Stigen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 55 09 72 26
E-post: stein.stigen@oygarden.kommune.no
Arbeidssted
Ågotnes Legekontor
Foldnesvegen 1
5342 STRAUME