Kort om arbeidsgiver
Ved Kystveien Legesenter er en fastlegeavtale ledig for overdragelse. Aktuelle listestørrelse på 750 innbyggere, kan om ønskelig utvides. Avtalen er tilknyttet et veldrevet, moderne legesenter med alle vanlige hjelpemidler og utstyr: EKG, spirometri, 24 t BT, diverse hurtiganalyser m.m.. Legesenteret er beliggende 5 km øst for Arendal sentrum i et nytt kjøpesenter.
Ved samme legesenter er det også mulighet for deleliste, eventuelt vikarstilling. Søker bes opplyse om dette er aktuelt.
Kystveien Legesenter har fire fastlegeavtaler og en LIS1 lege. Senteret benytter journalsystemet Infodoc Plenario. Til avtalen tilkommer plikt til å delta i den interkommunale Legevakten i Arendal (www.legevaktenarendal.no), og mulighet for inntil 7,5 t/u i kommunalt arbeid på helsestasjon. 
Se: www.kystveienlegesenter.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Arendal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marthe Haugland Evensen
Tittel: Fastlege
Telefon: 908 68 398
E-post: Marthehauglandevensen@gmail.com
Navn: Erik L Werner
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91768413
E-post: erik.werner@arendal.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegeavtale Kystveien
Arbeidssted
Kystveien legesenter
Kystveien 244
4841 ARENDAL
Søk på stillingen