Kort om arbeidsgiver

Bærum BUP har nå ledig et 12 måneders vikariat for lege i spesialisering i Barne- og ungdomspsykiatri. Det er ønskelig med snarlig oppstart.   

Poliklinikken har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse. Vi har bred utredningskompetanse og mange ulike behandlingsmetoder. Vi har implementert pakkeforløp for utredning og behandling.

BUPA i Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner.  

Bærum BUP er en av 5 poliklinikker i avdelingen, og  har ca. 40 fagstillinger. Bærum BUP er også tillagt områdefunksjon for behandling av OCD fra 2014 og har etablert eget OCD-team.  Vi er fra august 2020 samlokalisert i nyoppussede lokaler på Bærum Sykehus.

Poliklinikken betjener ca. 30.000 barn og unge i opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA og barne- og ungdomsavdelingen i Drammen. Bærum BUP har 6 overlegestillinger og 3 LIS stillinger.

 Ansettelsen er knyttet til Psykisk helse og rus, BUPA, Bærum BUP.
Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering
til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av
læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med
tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi
har samarbeidsavtale med. 

Arbeidsoppgaver

Oppgavene for en lege i spesialisering ved Bærum BUP er varierte og faglig utfordrende. Vi har et fagmiljø som legger vekt på hele bredden i faget og en forståelse av barn og unges psykiske vansker ut i fra en bio-psyko-sosial modell:

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier, inkludert medikamentell behandling
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, motta veiledning og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram 
 • Deltakelse i internt tverrfaglig samarbeid, i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat
 • Stillingen inngår i BUPA's hjemmevaktordning, for tiden 14-delt med LIS i primærvakt

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Førerkort klasse B
 • Politiattest må fremlegges ved tilsettelse

Personlige egenskaper

 • Relevant erfaring 
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Et aktivt og solid legemiljø i avdelingen som helhet bestående av 28 legespesialister i barne- og ungdomspsykiatri og 14 leger i spesialisering
 • Regelmessig undervisning og legemøter for alle leger i avdelingen avholdes regelmessig
 • Det er flere overleger med Phd og vi har også overleger som er godkjente psykoterapiveiledere. Det er videre egen forsknings- og utviklingsenhet ved Klinikk for psykisk helse og rus
 • Et inspirerende fagmiljø med høy kompetanse 
 • Interessante arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø som tidvis kan være hektisk
 • En aktiv velferdsforening med ulike sosiale tilbud og muligheter for ferieleiligheter i inn og utland 

 

Søknaden sendes elektronisk.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingrid Sjaastad
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver, overlege
Telefon: 67523600
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95920802
Navn: Carl-Aksel Sveen
Tittel: Seksjonsleder, psykologspesialist
Telefon: 67523600
Hjemmeside
Arbeidssted
Bærum BUP, BUPA, Vestre Viken
Sykehusveien 34
1336 Sandvika