Kort om arbeidsgiver
Øyane legesenter 
1 hjemmel med listestørrelse 1500. Hjemmelen kan deles i to. Tiltredelse medio februar 2021  
Øyane legesenter er plassert  på Hundvåg og har i dag 3 fastlegehjemler. Det tas sikte på å oppnå 4 hjemler ved deling av utlyst hjemmel. Legesenteret har 3 årsverk  hjelpepersonell. Journalsystem er System X. Legesenteret har EKG, 24t BT måling og spirometri. 

Kontakt; Daglig leder : Konstanse Devold, tlf 98449735

Paradis legesenter 
1 hjemmel med listestørrelse 1600. Tiltredelse 01.01.2021
Paradis legesenter er i Hillevåg, og har 4 fastlegehjemler og 3,3 årsverk hjelpepersonell. Kontoret benytter journalsystem System-X, men planlegger overgang til Pasientsky ilp av høst/vinter. Legesenteret har spirometri, EKG, 24t BT måling
 
Kontakt: Daglig leder Rune Danielsen, tlf 41289169  

Hafrsfjord legekontor
Dette er en opprinnelig en solopraksis som har delt hjemmel i 2, sommeren 2020. Det er allerede  tilsatt en lege i ene halvdel, og det skal nå drives som gruppepraksis. Listestørrelse er på 750. tiltredelse snarest. Det er tilknyttet garantert rekrutteringstilskudd til hjemmel.
Legesenteret holder til i Madlakrossen. Hjemmelen har brukt journalsystem  System X. Det er for tiden hjelpepersonell i til sammen 1,6 årsverk ved legekontoret. 

Kontakt: Hjemmelshaver Einar Mathisen Hansen, tlf 91689047

 Madlatunet legesenter 
1 hjemmel med listestørrelse 1200. Tiltredelse 01.03.2021
Madlatunet legesenter ligger på  Madla, og har i dag 6 fastleger og 4,7 årsverk hjelpepersonell. Kontoret benytter CGM journalsystem. Det er en lab ved senteret samt mulighet for EKG, spirometri og 24t BT måling.

Kontakt: Daglig leder William Anthony Tanaruno, tlf 45257163


Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid 
Deltakelse i offentlig legevaktsarbeid. Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. Tildeling av sted skjer først og fremst etter behov, så preferanse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Ulik plassering grunnet fellesutlysning
Kontaktpersoner
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege, fastlege Stavanger medisinske senter
Telefon: 95020579
Navn: Harald Bjørnestad
Tittel: Fungerende Helsesjef
Telefon: 90031502
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
Arbeidssted
legesenter
Arne Rettedalsgt.12
4005 STAVANGER
Søk på stillingen