Kort om arbeidsgiver
DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 15 leger i spesialisering, samt 30 psykologspesialister og 40 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter.

Vi har ledig 3 x100 % faste stillinger som lege i spesialisering - Psykiatri.

Tiltredelse etter avtale. Seksjonstilhørighet vil avklares underveis i evt.intervju.

Vær vennlig å oppgi om din søknad også kan gjøres gjeldende for tiltredelse i evt. ledige vikariater i DPS Vestfold.


Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter der legen er behandler.
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger.
 • Somatiske vurderinger av egne pasienter og legeoppgaver for andre yrkesgruppers pasienter.
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for leger, studenter og andre yrkesgrupper.
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon.
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer.
 • Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vakttjeneste i 1 års tjeneste ved Psykiatrisk fylkesavdeling.

Kvalifikasjoner
 • Interesse for og erfaring fra psykiatri. 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutførelse.
 • God forståelse for norsk helsevesen.
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege.
 • Det forutsettes gjennomført turnus iht. Helsedirektoratets regler.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper
 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo.
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen.
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr
 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i psykiatri innen en femårsperiode.
 • Klinisk veiledning og psykoterapiveiledning i hele utdanningstiden
 • Fordypningstid 4 timer pr uke
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold
Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Lene Nyegaard Andersen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99248696
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 41306568
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF, DPS Vestfold
Brydedamveien 30
3216 Sandefjord