Kort om arbeidsgiver

Gyn-/føde-/barselavdelingen består av felles føde- /barsel- og gynekologisk avdeling, gynekologisk poliklinikk, svangerskapspoliklinikk og pasienthotell.
Ved avdelingen forløses gravide fra uke 35. Det er ca. 550 fødsler i året. Avdelingen har høy operativ aktivitet. Vaktordningen er for tiden 5 delt hjemmevakt for overleger, men vil kunne bli 6 delt.

Ved gyn/føde/barselavdelingen er det ledig 100% fast stilling for overlege.

Vennligst oppgi minst to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

Egenerklæring som omfatter tuberkulose og eventuell mulighet for smitte av resistente bakterier må leveres før tiltredelse. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Den som ansettes må delta i den til enhver tid gjeldende vaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Søkerne til overlegestilling må ha norsk autorisasjon/spesialistgodkjenning.
 • Tidligere tjeneste må dokumenteres.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.
 • Den som tilsettes, må om nødvendig, delta i undervisning av medisinerstudenter. 

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert, ansvarsbevisst og fleksibel.
 • Personlig egnet vektlegges. 

Vi tilbyr

 • Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning (KLP). 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anja Døssland Holstad
Tittel: Avdelingssjef/avdelingsoverlege
Telefon: 41430496
Arbeidssted
Gyn/fødeavdeling - Gjøvik
Kyrre Greppsgate 11
2819 Gjøvik