Divisjon Habilitering og rehabilitering består av Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering og Avdeling for Habilitering. Tjenesten er preget av tverrfaglighet og brukermedvirkning, med fokus på mestring og livskvalitet. Divisjonen har også ansvar for Koordinerende enhet.

Ønsker du å jobbe i et spennende fagfelt så har Habiliteringstjenesten mye variert å by på. Pasientene våre har komplekse og sammensatte utfordringer som blir møtt med en bred tverrfaglig tilnærming hos oss. Liker du teamarbeid er dette det rette stedet. Vi er en somatisk poliklinikk og legen er viktig i det tverrfaglige møte med pasienten.

Arbeidsoppgaver

Legen er sentral i vurdering av henvisninger og sitter i avdelingens inntaksteam. Legen jobber sjelden alene med pasienten, vi ønsker å møte pasienter med en tverrfaglig tilnærming. Utredning og diagnostisering er viktige oppgaver samt vurdering av tiltak og eventuell medisinering. Legen er også en viktig drøftingspartner for andre faggrupper i tjenesten.

Kvalifikasjoner

Legeutdanning, gjerne med spesialisering enten i nevrologi, psykiatri eller fysikalsk medisin. Erfaring med vår pasientgruppe er en fordel.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsferdigheter og ønske om å være del av et tverrfaglig team er viktig. Ønske om og evne til å initiere samarbeid med andre spesialister i Helseforetaket og med fastleger i våre kommuner er noe vi er avhengige av.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et arbeidsmiljø preget av kompetente ansatte som er opptatt av å gjøre en god jobb med våre pasienter. Godt arbeidsmiljø i en travel hverdag. Vi jobber med komplekse pasienter som gir oss spennende utfordringer. Lønn etter overenskomst. Meget gode pensjonsordninger i KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Wenche Midjo Røkke
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97676362
Navn: Bjørg Stenersen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47371814
Arbeidssted
HABILITERINGSTJENESTEN, Sykehuset Innlandet HF
Øvermarkveien 10
2320 Furnes