Kort om arbeidsgiver
Er du lege med ferdig spesialisering i lungemedisin, og ønsker å utforske
ledertalentet ditt?

Lungemedisinsk seksjon ved medisinsk avdeling søker ny seksjonsoverlege som er motivert til å
bygge opp og utvikle lungeseksjonen ved Drammen Sykehus inn mot Nytt Sykehus
Drammen i 2025.

Som
seksjonsoverlege i Medisinsk avdeling vil du inngå i et lederteam med avdelingssykepleier,
kontortjeneste og avdelingssjef.

Stillingen
kombineres med klinisk virke i ca. 60 %.

Ved
tiltredelse vil du, avhengig av ledererfaring fra tidligere, inngå i program
for lederopplæring og lederutvikling i Vestre Viken HF.

Det
pågår en organisasjonsutvikling i medisinsk avdeling som vil kunne medføre at
du som seksjonsoverlege får et mer formalisert ansvar for legegruppen og
driften ved seksjonen.

 Medisinsk avdeling
har lokalt opptaksområde på 170 000 innbyggere  og har enkelte områdefunksjoner i Vestre Viken
for 500.000 innbyggere. Sykehuset har gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo
og hovedstadsområdet.

Arbeidsoppgaver

Lungeseksjonen har i dag fire overlegestillinger og tre LIS 2/3 stillinger tilknyttet seg. I tillegg 1-2 LIS i rotasjon.  Seksjonen disponerer 20 senger, hvor sykepleiere er organisert under avdelingssykepleier.
Pasienter med respirasjonssvikt med behov for respiratorbehandling ivaretas i dag ved generell intensiv, og pasienter med behov for assistert ventilasjon med NIV (non invasiv ventilasjon) ivaretas enten på forsterkede senger på sengeposten eller ved medisinsk intensiv.

På Medisinsk Poliklinisk senter har vi blant annet en Lungemedisinsk dagenhet for utredning av lungekreft, oppfølging av respirasjonssvikt og lungemedisinsk laboratorium med funksjonstester.  Vi har eget bronkoskopi-laboratorium med endoskopisk bronkial ultralyd. EBUS-TBNA utføres som områdefunksjon i Vestre Viken. Tuberkulosebehandling og utredning foregår i tett samarbeid med infeksjonsmedisinsk seksjon.

Det er tilknyttet egen sykepleiekoordinator for TB og lungekreft pakkeforløp.   

Stillingen inngår for tiden i avdelingens generelle bakvakt på dag- og kveldstid etter avtale. Avdelingen har ut over generell vakt, styrket overlegekompetanse i akuttmottak, kardiologisk vakt og vaktlinjer for LIS og LIS1. Dialyse - og endoskopi vaktordning for Vestre Viken er også lokalisert her.

Medisinsk avdeling har i alt 8 grenspesialiteter i indremedisin, og det er tett faglig dialog og samarbeid på tvers av seksjonene.

Vi har engasjerte medarbeidere, og har stort fokus på godt tverrfaglig samarbeid. 

Avdelingen har også et godt etablert forskningsmiljø, som det er ønskelig å videreutvikle.

Kvalifikasjoner

Er dette noe du kunne tenke deg å være med på håper vi å høre fra deg!   

Nødvendige kvalifikasjoner: 

  • godkjent hovedspesialitet i indremedisin og grenspesialitet i lungemedisin
  • behersker norsk meget godt, både muntlig og skriftlig
  • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner     

Lønn og tiltredelse etter nærmere avtale.

 
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Karianne Høstmark
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92269101
E-post: Karianne.Hostmark@vestreviken.no
Navn: Kristian Selvig
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92657550
E-post: Kristian.Selvig@vestreviken.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen
Søk på stillingen