Ved Storhamar legesenter er det ledig fastlegehjemmel med listestørrelse på 800 pasienter. Legesenteret driftes av 4 fastleger i et felles DA. Vi har svært erfarne og dyktige helsesekretærer og vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø, kollegialt samhold samt å kunne yte god pasientbehandling. Legesenteret ligger i et forretningsbygg i HAMAR med blant annet apotek, dagligvare og bank. Det er gode parkeringsmuligheter. Kontorene er romslige, funksjonelle og velutstyrte. Legesenteret er tilknyttet norsk helsenett, bruker CGM allmenn journalsystem og har moderne IT-betalingssystemer. 

Hjemmelen er ledig fra 01.01.2021, men tidligere oppstart er ønskelig. Hjemmelen er per tiden betjent av en vikar.

Den som har fastlegehjemmelen forplikter seg til å gå inn i den eksisterende samarbeidsavtalen med de andre legene , noe som medføre likeverdig drift av DA.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege for pasientene på listen
 • Allmennlege etter lov og forskrift
 • Legen er også forpliktet til å delta i den interkommunale legevaktordningen. Hedmarken interkommunale legevakt er velfungerende med daglegevakt-ordning og har blant annet legevaktbil.
 • Det er per tiden ingen kommunal bistilling knyttet til fastlegehjemmelen, men offentlig legearbeid med inntil 7,5 timer per uke kan pålegges ved behov
 • Hjemmelsinnehaveren forplikter seg til å gå inn i den eksisterende samarbeidsavtalen med de andre legene. 

Kvalifikasjoner


 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1/turnustjeneste eller tilsvarende
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
 • Søker må være spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin eller forplikte seg til å starte spesialisering
 • Relevant erfaring fra fastlegepraksis vektlegges

Personlige egenskaper

 • Det legges betydelig vekt på personlig egnethet, gode samarbeidsegenskaper og gode evner til å delta i et praksisfellesskap
 • Utsikter til å bli stabil i praksis over tid
 • Kjennskap til lokale forhold er en fordel
 • Særlig interesse for drift av praksis med faglig kompetanse innen teknologi og IT er ønskelig
 • Legesenteret ønsker å ha en likeverdig kjønnsfordeling. Ved ellers like kvalifikasjoner kan dette komme i betraktning ved innstilling av kandidat

Vi tilbyr

Tildeling av fastlegehjemmel følger rammeavtale mellom Kommunenes sentralforbund og Den Norske Legeforening, ASA 4310

Gyldig politiattest etter helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse i stilling

Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktpersoner
Navn: Turid Haugen Karset
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 48999036
E-post: turid.haugen.karset@hamar.kommune.no
Navn: Mari Hveem Rostad
Tittel: Fastlege og personalansvarlig ved Storhamar legesenter
Telefon: 62540480
E-post: mari.rostad@gmail.com
Arbeidssted
Helse og omsorg, Hamar kommune
Måsåbekkvegen 2
2316 Hamar