Kort om arbeidsgiver

Ved døgnseksjonen Utredningseksjon for unge - Hvalstadåsen blir det ledig stilling for spesialist i psykiatri. Seksjonen tilbyr 8 ukers utredning for pasienter mellom 18-30 år, men er opptatt av individuell tilpasning. Enheten har et helhetlig perspektiv på pasientgruppen, og familiearbeid er en del av tilbudet. 

Det er planer om et utvidet større faglig fellesskap, den nye overlegen vil være en del av dette arbeidet.

Asker DPS er et distriktspsykiatrisk senter med lokalfunksjoner for Asker kommunes befolkning i Klinikk for psykisk helse og rus. Asker DPS har et opptaksområde på ca. 90 000 og består av 5 poliklinikker og to døgnseksjoner.

Poliklinikkene er Allmennpsykiatrisk poliklinikk, ROP poliklinikk (Poliklinikk for rus og psykisk helse), Forebyggende Familieteam for Asker og Bærum, FACT-team, Team for unge psykisk syke/TIPS-poliklinikk, Nevropsykologisk poliklinikk og Akutt Ambulant team.

Asker DPS har to seksjoner som ivaretar døgnbehandling for Asker DPS og Utredningsseksjon for unge, Hvalstadåsen (USU-H).

Administrasjonen og poliklinikkene er sentralt plassert i Asker sentrum.

Asker DPS har områdeansvar for noen felles tjenester for klinikken.  Denne stillingen er på Utredningsseksjon for unge, Hvalstadåsen (USUH) som er en åpen døgnseksjon. Vi tilbyr utredning og behandling til unge voksne med debuterende alvorlig psykisk sykdom og/eller stort funksjonsfall. Vi tar imot pasienter fra Bærum og Asker kommuner. Pasientene er mellom 18-30 år. Det er også et tilbud til dagpasienter.  

Vi søker en overlege som er opptatt av dette feltet og er har engasjement for denne jobben! Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling av pasienter
 • Bidra til  fagutvikling og undervisning 
 • Deltakelse i inntaksarbeid og vurderingssamtaler
 • Veiledning av leger i spesialisering, øvrige medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Bidra aktivt til kvalitetsforbedring i egen seksjon, men også i avdelingen som helhet
 • Kan være muligheter for deltakelse i vaktordningen etter nærmere avtale.

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri      

Personlige egenskaper

 • Har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner, både med kollegaer,  pasienter og pårørende 
 • Er faglig oppdatert og utviklingsorientert
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team, og ønsker å være med på utvikling av seksjonens tilbud
 • Er god til å samarbeide, tenker helhetlig og motiverer andre 
 • Er fleksibel og endringsvillig     

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling gjennom arbeidsoppgaver og et godt og inkluderende fagmiljø
 • God opplæring av nyansatte, internundervisning, internveiledning, fagdager og individuell opplæring
 • Innflytelse på egen arbeidssituasjon og varierte arbeidsoppgaver
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Dawn Peleikis
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 66751665
Navn: Knut Drotning
Tittel: Overlege
Telefon: 66751580
Navn: Britt Eriksen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92836990
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Asker DPS, Utredningsseksjonen for unge, Vestre Viken
Hvalstadåsen 6
1395 Hvalstad
Søk på stillingen