Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver

Vi har ledig en 60 % fast stilling som kombineres med 20 % langvarig vikariat med oppstart snarest. Stillingen er fordelt med cirka 25 % arbeid ved lindrende enhet og 55 % ved langtidsavdeling. Det er fra før ansatt en lege i 80% stilling ved Boganes sykehjem.
 • Helhetlig legeansvar for sykehjemspasienter
 • Sykehjemslegevakt i Stavanger kommune
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/LIS 1
 •  Spesialistutdannelse fortrinnsvis innen allmennmedisin. Andre relevante spesialister kan også søke
 • Søkere uten spesialitet forplikter seg til å være i et spesialiseringsløp i allmennmedisin
 • Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse
 • Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse
 • Erfaring med sykehjemspasienter vil være en fordel
Personlige egenskaper
 • Du skaper gode relasjoner til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet.
 • Du har stor arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig.
 • Du ønsker å bidra både faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø. 
Vi tilbyr
 • Som ansatt i Stavanger kommune vil du få gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
 • Hjem Jobb Hjem 
 • Et godt fagmiljø og jevnlige samlinger med andre sykehjemsleger i kommunen
 • Sykehjemsmedisin er tellende for inntil to års tjeneste i spesialisering i allmennmedisin og kommunen legger til rette for utdanning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.
 • Stillingsstørrelse: 60% fast stilling kombinert med 20% langvarig vikariat. Oppstart snarest.
 • Stillingskode 852700 Lege, lønn etter avtale
 • Stillingskode 852701, Legespesialist, lønn etter avtale
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marit Apeland Alfsvåg
Tittel: Eldreomsorgsoverlege
Telefon: 48171841
Navn: Lillian Nisja Lundeby
Tittel: Seksjonssjef kommunale legetjenester
Telefon: 41805333
Navn: Anne Berit Båkind
Tittel: Konsulent
Telefon: 51912837
Arbeidssted
Boganes sykehjem
Gauselvågen 16
4032 STAVANGER