Kort om arbeidsgiver

Ahus er landets største akuttsykehus og betjener over 10 % av Norges befolkning. Avdeling for Mikrobiologi og Smittevern har et fullverdig mikrobiologisk diagnostisk tilbud, en fremoverlent smittevern seksjon og et aktivt forskningsmiljø. Vi søker en fremtidsrettet dynamisk leder som vil videreutvikle avdelingen i samarbeid med sine medarbeidere som den viktigste ressurs.

Avdeling mikrobiologi og smittevern er underlagt Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT), sammen med de tre øvrige laboratoriefagene, Bildediagnostisk avdeling, samt Medisinsk teknikk og e-helse. Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.

Stillingen rapporterer til direktør for Divisjon for diagnostikk og teknologi som inngår i direktørens ledergruppe. Divisjonens ledergruppe jobber aktivt sammen, for å ivareta divisjonens oppdrag.

Avdelingsleder vil være leder for Avdeling mikrobiologi og smittevern som pr i dag favner ca 55 årsverk.

Avdelingen har sin laboratorievirksomhet lokalisert på Nordbyhagen, i moderne lokaler. Smittevernseksjonen har sine ansatte plassert både ved Nordbyhagen og på Kongsvinger sykehus.

Avdelingen har en viktig rolle som leverandør av diagnostiske tjenester, rådgivning, forskning, undervisning og arbeid med sykehusets infeksjonskontrollprogram.

Avdelingen betjener alle kliniske avdelinger på Ahus og mottar i tillegg prøver fra eksterne brukere.

Avdeling mikrobiologi og smittevern består av fire seksjoner; bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, Forskning og utvikling og seksjon for leger og ledere. Legene jobber i matrise og har medisinsk fagansvar innen infeksjonsimmunologi og genteknologi som er organisert i Avdeling tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi.

Avdelingen driver forskningsaktivitet nært knyttet til den diagnostiske virksomheten og er nasjonalt referanselaboratorium for humant papillomavirus (HPV). Vi har blant annet pågående studier og innovasjonsprosjekter som angår antibiotika resistens/antibiotika styring, effekt av smitteverntiltak, ny bruk og videreutvikling av molekylærbiologiske metoder, samt en rekke HPV-prosjekter. Per i dag har avdelingen én amanuensis-stilling tilknyttet UiO, fem ansatte med doktorgrad og fem phd-stipendiater/post doc.

Avdelingen er godkjent som undervisningsenhet for leger i spesialistutdanning gruppe I og praksisutdanning av bioingeniører. Ytterligere er virksomheten akkreditering etter ISO15189 og har CE-merket medieproduksjon.  

Vi søker en dynamisk avdelingsleder som ønsker å lede en fremragende avdeling med kvalitet, forskning, pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og effektivitet som sentrale fokusområder. Vedkommende må være opptatt av ledelse og god virksomhetsstyring. Vår avdelingsleder må ønske å være pådriver for gode og helhetlige pasientforløp ved å videreutvikle laboratoriet som en moderne serviceleverandør for den kliniske virksomheten i universitetssykehuset.

Avdelingsleder vil inneha en krevende, men spennende lederstilling.

Alle søkere må søke elektronisk 

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta delegert ansvar iht.fullmaktsstrukturen for sykehuset
 • Aktiv ledelse og effektiv virksomhetsstyring, herunder resultatsikring
 • Videreutvikle avdelingen som en moderne serviceleverandør for den kliniske virksomheten i universitetssykehuset
 • Bidra til god forståelse av avdelingens rolle som bidragsyter i helhetlige pasientforløp
 • Ha et sterkt fokus på pasientsikkerhet, kvalitetsoppfølging og arbeidsmiljø
 • Stimulere og bidra til faglig utvikling og forskning
 • Være en aktiv bidragsyter inn i divisjonens ledergruppe, med formål å løfte divisjonen samlet

Kvalifikasjoner

 • Relevant medisinskfaglig/helsefaglig utdanning på universitetsnivå/masternivå
 • Utdanning innenfor ledelse
 • Ledererfaring - dokumenterte resultater
 • Erfaring med organisasjonsutvikling og omstillingsarbeider
 • Ønskelig med forskningskompetanse /-erfaring
 • Forståelse for og evne til å prioritere prosjekter og forskningsarbeid

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og forståelse for rollen som leder
 • God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon med medisinske fagmiljøer, herunder kunne se ting fra flere sider
 • Gjennomføringsevne og fokus på måloppnåelse
 • God forståelse av rollen som bidragsyter i helhetlige pasientforløp
 • Evne til å motivere andre og bygge opp gode team
 • Kunne kombinere høy faglig kompetanse med menneskelig omsorg
 • God formidlingsevne
 • Dyktig til å motivere og engasjere sine medarbeidere
 • Nytenkende og åpen
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • En krevende, men spennende jobb, innenfor en virksomhet med stor offentlig interesse
 • En utfordrende lederstilling i spenningsfeltet mellom ledelse, fag, forskning og gode pasientprosesser
 • Et stimulerende og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Å være en del av et ambisiøst lederteam
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Janne Pedersen
Tittel: Direktør
Telefon: 95335871
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon for diagnostikk og teknologi, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen