Øyeavdelingen i Namsos har et pasientgrunnlag på omtrent 139.000 innbyggere. Vi har egen operasjonsavdeling (katarakt, injeksjonssbehandlinger, øyelokkskirurgi etc) og poliklinikk der vi utreder og behandler pasienter med blant annet makulasykdommer, glaukom, uveitt etc. Vi har en personalstyrke som består av 3 øyespesialister, 1 konstituert overlege, 2 LIS, operasjonssykepleiere, øyesykepleiere og en ortoptist. Det meste av vår virksomhet utføres i Namsos, men vi har også ansvar for prematurundersøkelser i Levanger og det er planlagt å overføre en del av våre injeksjonsbehandlinger dit, samt oppstart av poliklinikk der.
Den som ansattes må påregne å jobbe ved begge sykehusene ved behov. 

Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

Undersøke, diagnostisere og behandle pasienter med øyesykdom. Vaktberedskap.

Kvalifikasjoner

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning. 
Den som tilsettes må beherske  norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Må ha gjennomført LIS1-tjeneste. 

Personlige egenskaper

Vi søker en person med interesse for øyefaget og som har interesse av å undervise. Akademisk erfaring vil være en fordel. Alle ansatte på avdelingen jobber tett sammen. God samarbeidsevne og fleksibilitet samt personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

 

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Ann Jorid Heggdal
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 74215571
Navn: Alexandra Wexler
Tittel: Overlege
Telefon: 74215575
Navn: Kristian Børstad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74215267
E-post: kristian.borstad@hnt.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for ØYE, Sykehuset Namsos, Klinikk for kirurgi
Havikveien 8
7800 Namsos