Kort om arbeidsgiver

Øyeavdelingen i Namsos har et pasientgrunnlag på 139.000 innbyggere. Vi har egen operasjonsavdeling (katarakt, injeksjonssbehandlinger, øyelokkskirurgi etc) og poliklinikk der vi utreder og behandler pasienter med blant annet  makulasykdommer, glaukom, uveitt etc. Vi har en personalstyrke som består av 3 øyespesialister, 1 konstituert overlege, 2 LIS, operasjonssykepleiere, øyesykepleiere og en ortoptist. Det meste av vår virksomhet utføres i Namsos, men vi har også ansvar for prematurundersøkelser i Levanger og det er planlagt å overføre en del av våre injeksjonsbehandlinger til Levanger, samt etter hvert starte også med poliklinikk der.

Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

Polikliniske utredninger, kontroller og behandlinger, intravitreale injeksjoner. Vaktberedskap.

Kvalifikasjoner

Erfaren øyespesialist.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning. 

Personlige egenskaper

Vi vil vektlegge positivitet og gode samarbeidsevner samt personlig egnethet. Du må kunne jobbe under stress og takle uforutsette utfordringer og endringer i løpet av en arbeidsdag. Du må like å undervise. 

Vi tilbyr

Vi har en moderne utrustet avdeling der det er god samarbeidsånd mellom alle ansatte. Det er gode muligheter til kunnskapsutvikling.

Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

 

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristian Børstad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74215267
E-post: kristian.borstad@hnt.no
Navn: Ann Jorid Heggdal
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 74215571
Navn: Alexandra Wexler
Tittel: Overlege
Telefon: 74215575
Hjemmeside
Arbeidssted
Havikvegen 8
7800 NAMSOS