Kort om arbeidsgiver
Meget attraktiv fastlegehjemmel ledig ved Borgeåsen legesenter. Listelengde 1200 pasienter.
 
Borgeåsen legesenter er et veletablert legesenter med tre fastleger og en LIS1-lege (turnuslege).
 
Legesenteret ligger praktisk til på Borgeåsen like ved butikker og apotek. Det er fysioterapeuter i samme bygning og
stor parkeringsplass med gratis parkering. God bussforbindelse. Borgeåsen Legesenter har erfarne helsesekretærer.
Vi benytter CGM journalsystem og Melin betalingsterminal, er tilknyttet norsk helsenett og har elektronisk
meldingsutveksling med pasienter, NAV, hjemmetjeneste, sykehjem og sykehus. Vi har EKG, 24 timers blodtrykksmåling og spirometri tilknyttet data. Legesenteret er lett tilgjengelig for funksjonshemmede, har store lyse lokaler og en stabil pasientpopulasjon. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø hvor både humor og godt faglig samarbeid er viktig.
 
Søker må ha fullført LIS1-tjeneste. Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS). 
Kommunen, som utdanningsinstitusjon, har et ansvar for å tilrettelegge for spesialiseringsløp. Skien kommune vil sørge for tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene. Det gis økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til kurs og veiledning.
 
Ved overtagelse legges det vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet, kommunikasjon og evne til å drive
praksis.
 
Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning. Søker må inneha norsk autorisasjon.
Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør 2 - 4 vakter per måned.
Kommunale oppgaver må påregnes i tråd med gjeldende avtaler.
Oppstart etter avtale
 
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.

Du søker ved å benyttte følgende link:
https://vismaenterprise.sk-asp.net/sk_recruitment/jobid/2620
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sissen Borthne Gundersen
Tittel: Daglig leder Borgeåsen
Telefon: 92202705
Navn: Trude B Sanden
Tittel: Kommunelege/ Medisinsk faglig ansvarlig
Telefon: 95034829
E-post: Trude.Belseth.Sanden@skien.kommune.no
Arbeidssted
Borgeåsen legesenter
Borgeåsen legesenter Buervegen 18
3711 SKIEN
Søk på stillingen