Lege Skien helsehus

Deler av de spesialiserte tjenestene i Skien kommune er samlokalisert i Skien Helsehus.
Her er det totalt 78 sengeplasser, fordelt på
   - 7 lindrende senger
   - 21 rehabiliteringssenger
   - 32 rene korttids-senger
   - 9 senger avklaringsenhet med styrket tverrfaglig bemanning
   - 9 KAD/ øyeblikkelig hjelp-senger (interkommunalt)
 
Pasienter som henvises til kommunenes spesialiserte tjenester har et økende behov for medisinskfaglig kompetanse
og oppfølging. Skien kommune har derfor de siste årene vært i en prosess der legebemanningen gradvis er styrket.
6 leger har for tiden sitt fulltidsvirke i Skien Helsehus. ØH-sengene har tilknyttet et vaktteam med leger, med vaktordning
i GAT.
Vi har et tett samarbeid med sykehuset Telemark med mulighet for hospitering og deltakelse på internundervisning.
Tjenesten gir 2 år tellende for spesialiteten allmennmedisin
 
Vi søker etter en engasjert og fleksible lege, som ønsker å være med på den videre faglige utviklingen av Skien
Helsehus.
 
Utdanning
- Norsk autorisasjon
- Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
- Erfaring innen allmennmedisin, indremedisin eller geriatri er en fordel
 
Arbeidsoppgaver
- Ansvar for pasientbehandling på korttidsenheten, rehabiliteringsenhet, Lindrende enhet, avklaringsenhet og
øyeblikkelig hjelp enhet (rotasjonsordninger)
- Mottak av akuttinnleggelser i ØH-avdelingen
- Deltakelse i tverrfaglig team
- Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
- Nært faglig samarbeid med sykehuset Telemark i pasientrettet arbeid
- Delta i den faglige utviklingen av helsehuset. Utarbeide retningslinjer for gode pasientforløp
- Deltakelse i vaktordning
 
Personlige egenskaper
- Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker, har engasjement og pågangsmot, godt humør, tar utfordringer på
strakarm og takler høyt arbeidstempo
- Gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team, samt evnen til arbeide selvstendig og effektivt
- Personlig egnethet vektlegges
 
Vi tilbyr
- Gode muligheter for videreutdanning og støtteordninger knyttet til dette
- Lønn minimum etter gjeldende avtaleverk
- Meget gode pensjonsordninger
- Meget gode forsikringsordninger

Andre opplysninger
Politiattest må fremlegges før tiltredelse.
 
Vitnemål og attester skal IKKE legges ved denne søknaden, men medbringes ved eventuelt intervju.
HPR nr.: Helsepersonell må oppgi HPR nr. i CV'en under fanen "Autorisasjoner".

Du søker ved å benyttte følgende link:
https://vismaenterprise.sk-asp.net/sk_recruitment/jobid/2631
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Westli
Tittel: Enhetsleder akutte tjenester
Telefon: 95802712
E-post: elisabeth.westli@skien.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Legetjenesten Skien helsehus
Arbeidssted
Skien Helsehus
Skien Helsehus Ulefossveien 51
3730 SKIEN