Kort om arbeidsgiver

Vikariat som LIS 2 i kirurgi for 4 mnd. er ledig. Tiltredelse 01.11.20. eller tidligere, med mulighet for forlengelse.  Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist. 

Kirurgisk avdeling er en del av kirurgisk klinikk. Kirurgisk avdeling består av sengeposter, poliklinikker og en dagkirurgi innenfor spesialområdene karkirurgi, urologi og bryst- og endokrinkirurgi. Gastrokirurgi er egen avdeling.

Det er ellers omfattende poliklinisk og dagkirurgisk virksomhet innen de ulike spesialitetene. Forskningsmiljø er under utvikling.

Ved evt. tilsetting av interne søkere kan ett eller flere LIS-vikariater bli ledige.

Det forventes at man deltar i undervisning/introduksjon av medisinstudenter og LIS-1.

Stillingen lyses også ut på DNLF sine nettsider.

Tiltredelse snarest, senest 01.11.20.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Primærvakt som innbefatter mottak av både kirurgiske og gastrokirurgiske pasienter 
 • Operativ virksomhet, post- og poliklinikkarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Opplæring og rettleding av studenter, samt nyansatte 

Kvalifikasjoner

 • Ferdig LIS-1
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norkstest på  B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

 Utdanningsretning:

 • Medisin

Utdanningsnivå:

 • Profesjonsstudium 

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget, faglig dyktighet, operative ferdigheter, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, bidra til godt arbeidsmiljø, fleksibilitet og initiavtivrik, innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av spesialistutdanning
 • Du får en overlege som veileder under spesialistutdanningen
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • God pensjonsordning
 • Tjenestereiseforsikring, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Tone Hoel Lende
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 47861295
Arbeidssted
Kirurgisk seksjon / Kirurgisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger