Kort om arbeidsgiver
Kvalifikasjoner:
  • Gyldig autorisasjon
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/ønske om spesialisering i allmennmedisin 
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
  • Kjønnsbalanse kan bli vektlagt i ansettelsesprosessen 
  • Personlig egnethet og samarbeidsevner både som fastlege og kollega vil bli vektlagt    
 Ved tilsetting må det kunne legges fram ny politiattest.
 
 
Søknadsfrist: 20.09.2020

Varighet: Ettårig vikariat  
Tiltredelse: Snarest/etter avtale

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillesand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Terezia Hagen
Tittel: Hjemmelseier
Telefon: 41550746
Navn: Trygve Hunemo
Tittel: Fastlege
Telefon: 41024083
Navn: Thor-Erling Engemyr
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99308888
Arbeidssted
Blindleia legesenter
Storgata 1
4790 LILLESAND