Kort om arbeidsgiver
Vil du bli vår ansatte? Vi har et ledig vikariat da en av våre overleger har fått et engasjement ut 2021 for å styrke smittevern som følge av pandemien. Vi søker etter en spesialist i mikrobiologi. Har du kort tid igjen som LIS, er det også lurt å søke.

Avdeling for mikrobiologi og smittevern består av fire seksjoner: bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, forskning og utvikling (FoU) og seksjon for leger. Foruten bakteriologi har avdelingens leger fagansvar for infeksjonsimmunologi, genteknologiske analyser og prøvemottak som er organisert i avdeling for Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi. Avdelingen har et nært samarbeid med klinikere i både medisinske, kirurgiske og pediatriske miljøer.

Vi betjener alle kliniske avdelinger på Ahus og mottar i tillegg prøver fra eksterne brukere. I 2019 utførte vi ca. 750 000 mikrobiologiske analyser. Avdelingen har høy forskningsaktivitet i nær tilknytning til den diagnostiske virksomheten og er nasjonalt referanselaboratorium for HPV-diagnostikk.

Foruten diagnostikk og forskning omfatter virksomheten rådgivning, undervisning og arbeid med sykehusets infeksjonskontrollprogram, samt forskning. Avdelingen utdanner spesialister i medisinsk mikrobiologi. I tillegg underviser  vi medisinstudenter og høyskolestudenter, og bidrar i etterutdanning av leger og annet helsepersonell. Vi har syv overlegestillinger og tre utdanningsstillinger som jobber tett sammen.

Vi har en god faglig standard og er synlige i det mikrobiologiske miljøet så vel nasjonalt som internasjonalt. Ulike ansvarsoppgaver fordeles mellom alle legene i avdelingen. Legene har tverrfaglige møter med klinikere i flere avdelinger.

Avdelingen er akkreditert etter NS ISO 15189 og har en CE-merket medieproduksjonen.


Arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i det daglige arbeidet med avlesning av prøver svarutgivelse og rådgivning innen mikrobiologi og smittevern
 • Medvirkning i forskning og utvikling innen fagområdet
 • Deltakelse i avdelingens undervisningsopplegg for både LIS og andre medarbeidere
 • Medvirkning til strategi- og budsjettprosess, mål og etablering av handlingsplaner
 • Ansvarsoppgaver fordeles mellom spesialistene og det er stor grad av medvirkning
 • Samarbeid med andre avdelinger internt og eksternt
 • Skal bidra til god informasjon og kommunikasjon med de ansatte og avdelingens samarbeidspartnere
 • Deltagelse i vaktordning i helger og helligdager

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege og spesialist i medisinsk mikrobiologi, evt. LIS med kort tid til ferdig spesialitet vil bli vurdert
 • Ved oppstart må norsk autorisasjon foreligge
 • Ønskelig med bred mikrobiologisk erfaring
 • Forskningserfaring vil bli vektlagt
 • Søker må beherske norsk/skandinavisk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og villig til å påta seg oppgaver og ansvar
 • Evne til å veilede og inspirere andre
 • Innovativ og nyskapende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Høyt faglig nivå med spennende og krevende oppgaver
 • Tilrettelegging for kompetanseheving og videreutdanning
 • Stor grad av fleksibilitet
 • Gode kollegaer
 • Sykehuset har et utbredt velferdstilbud til alle ansatte. 
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Truls Michael Leegaard
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90646265
Navn: Merete Holth
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 99639737
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN