Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter lege i spesialisering innen medisinsk mikrobiologi.
Avdeling for mikrobiologi og smittevern på Ahus er en av landets største mikrobiologiske laboratorier og har en veletablert smittevernseksjon. Utdanning hos oss gir en rik erfaring med mange ulike problemstillinger og god mengdetrening i både laboratoriediagnostikk, samarbeid med klinikere og smittevernproblemstillinger.

Avdelingen består av fire seksjoner; bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, FoU og seksjon for leger og ledere. Legene jobber i matrise og har medisinsk fagansvar innen infeksjonsimmunologi og genteknologi som er organisert i Avdeling tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi.

Vi betjener alle kliniske avdelinger på Ahus og mottar i tillegg prøver fra
eksterne brukere. Avdelingen driver forskningsaktivitet nært knyttet til den diagnostiske virksomheten og er nasjonalt referanselaboratorium for HPV.

Avdelingen er i konstant utvikling og har til enhver tid utviklingsposesser og validering av nye analyser og andre forbedringer av avdelingens drift pågående. LIS tar del i disse prosessene etter faglig erfaring.

Vi har åtte overlegestillinger og tre utdanningsstillinger.  

Avdelingen er akkreditert  etter NS-ISO 15189 og har CE-merket medieproduksjon.


Arbeidsoppgaver
 • Daglige driftsoppgaver etter arbeidsplan innen hele fagfeltet
 • Undervisning internt i avdelingen og eksternt for samarbeidspartnere 
 • Samarbeid med andre avdelinger 
 • Bidra til god informasjon og kommunikasjon med de ansatte og avdelingens samarbeidspartnere 
 • Deltagelse i vaktordning som for tiden er i helger og på helligdager
 • Ansvar for utviklingsprosesser i avdelingen tilkommer etter hvert som LIS kvalifiseres for det

Kvalifikasjoner
 • Ved oppstart må norsk autorisasjon som lege foreligge 
 • Laboratoriearbeid, infeksjonsmedisin, forskning eller annen relevant erfaring, vil vektlegges
 • Må beherske norsk/skandinavisk språk  

Personlige egenskaper
 • Ønske om å bli spesialist i mikrobiologi
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å inspirere andre 
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr
 • Avdelingen tilbyr fullstendig utdanningsløp i medisinsk mikrobiologi 
 • Mulighet for rotasjonsstilling på infeksjonsmedisinsk avdeling som ledd i utdanningen
 • Avdelingen legger stor vekt på kvalitet i utdanningen og du vil utdanningsplan og tett oppfølging av en veileder gjennom hele løpet 
 • Alle legene er medlem av avdelingens utdanningsutvalg
 • Deltakelse i forskning 
 • Det er gode muligheter til å delta på kurs som er nødvendig for spesialiteten 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Truls Michael Leegaard
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90646265
Navn: Merete Holth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 99639737
Hjemmeside
Arbeidssted
Mikrobiologi og smittevern, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen