Kort om arbeidsgiver

Avd. Østmarka er et sykehus med totalt 97 døgnplasser fordelt på akuttseksjon med tre tun, tre spesialposter og Seksjon psykisk helsevern Øya. I tillegg finnes spesialpoliklinikk med spesialteam. Habiliteringstjenesten for voksne er organisert under avd. Østmarka, men er for tiden lokalisert på avd. Brøset.

Seksjon psykisk helsevern Øya består av en alderspsykiatrisk døgnpost og en alderspsykiatrisk poliklinikk, samt Enhet for psykisk helse i somatikken.

Seksjon psykisk helsevern Øya søker etter

LEGE I SPESIALISERING - DEL 3, 1 X 100 % stilling, engasjement i seks måneder.

Allmennleger som trenger psykiatripraksis oppfordres også til å søke. 

Stillingen knyttes til alderspsykiatrisk døgnpost. 

Arbeidsoppgaver

 • Direkte pasientbehandling vil utgjøre hoveddelen av stillingsinnholdet.
 • Utredning og behandling av alderspsykiatriske pasienter.
 • Målrettet samarbeid internt og eksternt med våre samarbeidspartnere.
 • Bidra faglig i undervisning, veiledning og teamarbeid. 

 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege, gjennomført norsk turnustjeneste (LIS1).
 • Det vil bli lagt stor vekt på relevant klinisk erfaring fra psykiatri.  
 • Det søkes etter kandidater med motivasjon og interesse for psykiatrifaget og som har høy arbeidskapasitet. 

Personlige egenskaper

 • Det legges stor vekt på personlige kvalifikasjoner som arbeidsevne, selvstendighet, nøyaktighet, ansvarsbevissthet og fleksibilitet. Faglig engasjement og evnen til målrettet arbeid vektlegges også.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og trivelig arbeidsmiljø.
 • Lønn etter gjeldende overenskomst.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Pål Sandvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 72 82 29 98
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. Østmarka, Seksjon psykisk helsevern Øya, Divisjon Psykisk Helsevern
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim