Kort om arbeidsgiver
Ledig 100 % vikariat som privatpraktiserende lege ved Lierne og Røyrvik legekontor

Vår privatpraktiserende lege er i et studieløp til spesialist i allmennmedisin, og startet i august med sykehuspraksis med varighet på 1 år. Vi søker etter hans vikar under perioden.
Legen har allmennlegeoppgaver i 60 % i Lierne kommune, her inngår fastlegeliste med tak på 1000. Resterende 40 % er allmennlegeoppgaver i Røyrvik kommune, her inngår fastlegeliste med tak på 500. Røyrvik legekontor defineres som et utekontor. Ingen utgifter for legekontor i Røyrvik.

Lierne deltar i legevaktsamarbeid for Indre Namdal (6 delt vakt) samt at vi er med på felles legevaktsentral for Namdalskommunene og Legevaktordningen i Namdalen (LINA).

Når du sender søknaden kan det være greit å vite:
-    Vi søker etter deg som har norsk autorisasjon som lege.
-    Har allmennmedisinsk erfaring.
-    Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin.
-    Kunnskap og kjennskap til offentlig forvaltning og helsearbeid
-    Har gode evner til samarbeid, tverrfaglig samarbeid
-    Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
-    Personlig egnethet vil bli vektlagt

-    Stillingsprosent: 100 %
-    Lønn etter avtale og flyttegodtgjørelse
-    Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut fullstendig)
-    Søknadsfrist:
Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen kan du gjerne ta kontakt med helse og omsorgssjef, Edith Valfridsson tlf; 95 79 94 75 eller mail; edith.valfridsson@lierne.kommune.no eller kommuneoverlege Cheneso Moumakwa, mail: cheneso.moumakwa@lierne.kommune.no
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Edith Valfridsson
Tittel: helse og omsorgssjef
Telefon: 95799475
E-post: Edith.Valfridsson@lierne.kommune.no
Arbeidssted
Lierne legekontor
Stortangveien 20
7882 NORDLI