Kort om arbeidsgiver

Telemark er et flott fylke med nærhet til både skjærgård, vidder og fjell. Mange flotte turområder og muligheter for kulturtilbud og alle slags aktiviteter. Og boligprisene ligger langt under Oslo-området!

Avdeling for radiologi er en del av Medisinsk serviceklinikk og utgjør ca. 115 årsverk. Vi er en aktiv radiologisk avdeling med stor faglig tyngde og et meget godt arbeidsmiljø. Ved vår avdeling i Skien er vi 17 overleger, 9 LIS og 1 nukleærmedisiner.

Avdeling for radiologi har en ledige utdanningsstilling. Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger. Ønsket oppstart 1.oktober 2020, eller etter nærmere avtale med leder.

Arbeidsoppgaver

LIS deltar aktivt i daglige oppgaver som ultralyd, bildegranskning innen CT, MR og røntgen, gjennomlysning, intervensjon og radiologiske demonstrasjoner for klinikere.
LIS er stasjonert i Skien med noe rullering sammen med overlege til Porsgrunn på dagtid hvor det gjøres poliklinisk ultralyd, ortopediske og plastkirurgiske rtg.kontroller og mammografi.
LIS går i døgnkontinuerlig tilstedevaktordning. Opplæringsperioden før oppstart i vakt er minst 8 uker.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Søkere må ha godkjent LIS 1 eller tilsvarende for å starte spesialisering i radiologi, tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen
 • Søker må beherske norsk eller skandinaviske språk skriftlig og muntlig
 • Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver 

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har "et hjerte som banker" for radiologien
 • Du må være lærevillig, og ha gode samarbeidsevner
 • Være fleksibel, tilpasningsdyktig og like nye utfordringer
 • Du må kunne håndtere et stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et bredt spekter undersøkelser innen radiologi i en avdeling med høy faglig kompetanse og et godt arbeidsmiljø
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Inngår i utdannelsesløp for å kunne fullføre spesialitet innen aktuell gren
 • Med høy trivsel og gode faglige utviklingsmuligheter legger vi også et godt grunnlag for rekruttering til fremtidige overlegestillinger
 • Meget god pensjonsordning i KLP

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Monica Hübner Bjønnes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 41928741
E-post: mobjon@sthf.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon for radiologer, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55
3710 SKIEN
Søk på stillingen