Kort om arbeidsgiver

Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin.
Klinikken analyserer i hovedsak prøver fra hele regionen, men i tillegg utføres også spesielle analyser fra hele landet.

Avdeling for medisinsk genetikk (AMG) har ansvaret for de medisinsk-genetiske servicefunksjonene i Helse-Midt Norge (et befolkningsgrunnlag
på ca 700 000) både når det gjelder poliklinikk og laboratorievirksomhet. Avdelingen
omfatter Seksjon for medisinsk genetisk poliklinikk, Seksjon medisin og Seksjon
for medisinsk genetisk laboratorium. Legene er organisert i Seksjon medisin,
men arbeider tett med de andre seksjonene. AMG er en veletablert avdeling med
omtrent 40 ansatte, derav 4 overleger og 2 leger i spesialisering. Avdelingens
poliklinikk håndterer alle typer genetiske problemstillinger. Laboratoriet har
fra tidligere hatt hovedfokus på arvelig kreft, men arbeidet med å utvide
analysetilbudet til langt flere indikasjoner er godt i gang – dette som del av
økt satsning og utvidelse av avdelingen som er planlagt for de neste årene.

Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i skriftlig og muntlig norsk

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i overordnet legearbeid, inkludert supervisjon og veiledning av leger i spesialisering
 • Medisinsk genetisk utredning og veiledning av pasienter og deres familier i poliklinikk
 • Legearbeid opp mot laboratorieseksjonen
 • Deltagelse i tverrfaglig samarbeid rundt enkeltpasienter og spesielle pasientgrupper
 • Delta i avdelingens utviklingsarbeid for å etablere bredere genetiske analyser ved eget laboratorium.
 • Undervisning og veiledning av annet helsepersonell

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en lege som er spesialist i medisinsk genetikk.
 • Vi ønsker en faglig dyktig kollega som er innsatsvillig, selvstendig og har gode samarbeidsevner.

Personlige egenskaper

 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Rune Østern
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72836370
E-post: Rune.Ostern@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for patologi og medisinsk genetikk
Prinsesse Kristinas gate 5
7006 Trondheim