Kort om arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF har ledig 100% vikariat for lege i spesialisering (LIS) ved medisinsk klinikk avdeling kreft. Tiltredelse snarest og varighet til og med 28.02.2021.

Avdeling for kreft og lindrende behandling består av Leger kreft, Enhet for blodsykdommer og kreft (poliklinikk/dagpost), Enhet for stråleterapi, Palliativt team og Vardesenteret. I vår avdeling jobber det et
bredt utvalg av helsepersonell hvor vi samarbeider tett på tvers av ulike helsefaglige profesjoner. Som LIS hos oss vil du bli fulgt opp av veiledere med høy fagkompetanse. Vi har 7 overlegestillinger og 2-3 stillinger
som lege i spesialisering, samt 1 overlege tilknyttet Palliativt team. 3 leger hos oss har bi-stilling ved Universitetet i Tromsø, og avdelingen gir gode muligheter for forskning. Vi har et nært samarbeid med
Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, samt med andre avdelingene i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

Ved vår avdeling tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i onkologi. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes tjeneste blant annet ved indremedisin ved Nordlandssykehuset HF. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et
samarbeidsforetak i 12-18 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen.

Arbeidsoppgaver
Hos oss er det varierte arbeidsoppgaver herunder:
 • Medisinsk onkologisk behandling
 • Strålebehandling. Vi har 2 strålemaskiner, og gir palliativ strålebehandling samt kurativ brystbestråling
 • Generell palliativ behandling for de fleste tumorgrupper.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS del 1/ turnustjeneste.
 • Du må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
Vi leter etter en person som:
 • har gode samarbeidsevner.
 • kan tenke seg en spesialitet som er i stadig utvikling.
 • er interessert i faget og ute etter spennende utfordringer.

Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med primært arbeid på dagtid.
 • Varierte arbeidsoppgaver innen faget onkologi.
 • Mulighet til rask faglig utvikling og selvstendig arbeid i et trygt læringsmiljø.
 • Et sykehus med bred faglig kompetanse og god kontakt mellom de forskjellige fagmiljøene.
 • Tilsetting og avlønning iht. sentral overenskomst.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Ellinor Christin Haukland
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 922 67 328
E-post: Ellinor.Christin.Haukland@nlsh.no
Navn: Astrid Dalhaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 412 37 730
E-post: astrid.dalhaug@nlsh.no
Søknad
Søknad merkes: 4279151043
Arbeidssted
Bodø
Parkveien 95
8007 BODØ
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image