Kort om arbeidsgiver
Sykehuset har 12 senger til utredning, behandling, og spesialisert rehabilitering innen inflammatoriske revmatiske sykdommer, og stor poliklinisk aktivitet med infusjonsenhet samt DXA måling og MR.
Sykehuset har også en fysikalsk medisiner som ivaretar revmatologiske pasienter med non-inflammatoriske revmatiske sykdommer.
Sykehuset har ni overlegestillinger i revmatologi, og 1 overlegestilling i fysikalsk medisin, samt tre LIS stillinger innen revmatologi.  
 
Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege. Godkjent norsk turnustjeneste/LIS1. Behersker norsk/nordisk språk muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper:
Samarbeide godt med pasienter og øvrige personale. Strukturert, fleksibel og løsningsorientert. Faglig interesse og engasjement.
 
Nærmere opplysninger ved henvendelse til avd. overlege Liz Loli tlf. 90 71 00 36
 
Skriftlig søknad med CV og vitnemål sendes til Revmatismesykehuset AS v/direktør, Marg. Grundtvigs v. 6, 2609 Lillehammer eller pr. e-post til post@revmatismesykehuset.no.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Revmatismesykehuset
Kontaktperson
Navn: Liz Loli
Tittel: avd. overlege
Telefon: 61 27 95 00 / 90 71 00 36
E-post: liz.paucar.loli@revmatismesykehuset.no
Arbeidssted
Marg. Grundtvigsv6
2609 LILLEHAMMER