Kort om arbeidsgiver

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid

Poliklinikken i Lister har følgende stilling ledig:
1 x 100 % vikariat stilling for lege i spesialisering. Vikariatet har ett års varighet. Tiltredelse etter avtale. 

Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatri  

Poliklinikken i Lister er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 16,5 årsverk. Enheten har lokalisasjoner i Farsund og Flekkefjord. Oppmøtested er Farsund eller Flekkefjord. Stillingen er p.t. poliklinisk, men ambulant virksomhet må påregnes. 

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. . Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Veiledning til foreldre og samarbeidspartnere
 • Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUF etat  og spesialisthelsetjenesten  
 • Lege i spesialisering arbeider i tverrfaglig team 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Kvalifisert til å begynne på LIS3  
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement 
 • Pålitelighet, fleksibilitet og stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster 
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et trivelig arbeidsmiljø  
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Veiledning 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Marie Sand Bakken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 991 06 762
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), poliklinikk Lister, Farsund/Flekkefjord
Storgata 25
4550 Farsund