Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold har ansvar for spesialisthelsetjenester i området tilsvarende tidligere Vestfold fylke med
230.000 innbyggere. Seksjon for lungesykdommer er organisatorisk plassert i
Medisinsk klinikk og består av sengepost med 28 senger fordelt på 3 visittgrupper,
poliklinikk, og laboratorier for respirasjonsfysiologi og ergospirometri, og
for bronkoskopi og endoskopisk bronkial ultralyd. Seksjonen har i tillegg
fagansvar for Medisinsk overvåkningsenhet, MOV, med 8 senger. Vi har årlig ca
3000 døgnopphold og 8000 polikliniske konsultasjoner. Det er etablert et godt
samarbeid med kommunehelsetjenesten i et tilbud som heter KOLS-mappen. Seksjon for
lungesykdommer har 7,5 overlegestillinger og 5 LIS-stillinger, og vi har PhD-kompetanse
og pågående forskning på PhD-nivå med presentasjon på internasjonal konferanse.

Vi lyser nå ut 2 ledige stillinger for overlege.

 - Fast 100% stilling som overlege ved seksjon for lungesykdommer
-  Vikariat 100% stilling 18 mnd

Dersom vi ikke oppnår kvalifiserte søkere, kan erfaren LIS 2/3 i relevant
spesialisering bli vurdert. Vedkommende vil være aktuell kandidat for et LIS 3-vikariat slik at
spesialistutdanningen blir ivaretatt.

Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 Overlege ved seksjon for lungesykdommer har i samarbeid med øvrige overleger hovedansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter i egen seksjon og ved medisinsk overvåkningsenhet. I tillegg inngår generell vakt i medisinsk avdeling og tilsynsvirksomhet ved andre seksjoner. Øvrige overlegeoppgaver er supervisjon og veiledning av LIS, og å bidra i internundervisningen og i kvalitetsarbeid.    

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i lungesykdommer
 • Meget god kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen, både spesialist- og kommunehelsetjeneste   
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter i norsk språk skriftlig og muntlig
 • Erfaring med kvalitetsforbedring, undervisning og forskning        

Personlige egenskaper

 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper
 • Kan arbeide både selvstendig og tverrfaglig i team
 • Er ansvarsbevisst, beslutningsdyktig og fleksibel 
 • Motiveres av å forbedre helsetjenester
 • Motiveres av god kommunikasjon både med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Håndterer høyt arbeidstempo                     

Vi tilbyr

 • Et godt kollegialt og tverrfaglig miljø med engasjerte fagpersoner
 • Gode muligheter for å delta i kvalitetsforbedring, fagutvikling, undervisning og forskning
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Pliktig medlemskap i pensjonsordning
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Susanne Monica Prøsch
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91890093
Hjemmeside
Arbeidssted
Lungemedisinsk seksjon -fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg