Larvik kommune søker motiverte og engasjerte leger til Larvik legevakt! Vi har ledig 3 x 100% vikariater med ulik lengde:
 • 1 vikariat fra oktober 2020 og ut mars 2023, med eventuelt mulighet for fast ansettelse med ALIS-løp
 • 1 vikariat fra oktober 2020 og ut mars 2023
 • 1 vikariat fra oktober 2020 og ut februar 2021, med eventuelt mulighet for forlengelse og fast ansettelse
 • Vi ønsker oss også flere legevikarer 

Larvik legevakt er en kommunal legevakt, som er døgnbemannet. Legevakten dekker det geografiske nedslagsområde for Larvik kommune, med 47 000 innbyggere. I sommersesongen nær dobles innbyggertallet. Legevakten er bemannet med både fast ansatte leger, fastleger og vikarleger. Larvik legevakt er kjent for stabil ansattgruppe, hyggelig arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Legevakten har ansatte med høy faglig kompetanse og er langt fremme på digitalisering og kvalitetsarbeid. 

Legevakten holder til i lokaler i Sykehuset i Vestfold i Larvik. I forbindelse med pandemien er det opprettet en egen avdeling av legevakten, som er forbeholdt mottak av pasienter der covid- 19 ikke kan utelukkes. Det er avgjørende for oss å tilrettelegge for trygge og gode arbeidsforhold for våre ansatte, og godt og forsvarlig mottak for våre pasienter. 
Det foreligger konkrete utviklingsplaner for en ny legevakt, der legevakten vil bli en del av et helsekvartal, som er et større samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og Sykehuset i Vestfold, med oppstart høsten 2020.

Arbeidsoppgaver
 • Du vil ha kliniske vakter i legevaktens lokaler og rykke ut med egen legevakts bil til hendelser, der det er behov.
 • Vaktene er i turnus, med arbeid hver 3.helg
 • Du vil bidra til faglig og strukturell videreutvikling av legevakten, herunder kvalitetsarbeid
 • Du vil bidra til utvikling av en serviceorientert legevakttjeneste.
Kvalifikasjoner 
 • Har interesse og engasjement for akuttmedisin og trives i en aktiv og spennende arbeidsdag
 • Er fleksibel, samarbeidsvillig, positiv, har evne til nytenkning og yter det lille ekstra
 • Tar initiativ og selvstendig ansvar, som del av et team
Personlig egenskaper
 • Du er offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon og godkjent turnustjeneste/LIS1
 • 1 års klinisk erfaring etter turnus/LIS1 tjeneste eller gjennomført 40 legevakter. Samt gjennomført kurs i akuttmedisin og kurs i volds- og overgrephåndtering.
 • Førerkort klasse B og at du kan kjøre bil
 • Det stilles krav til godkjent politiattest
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig (Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå skriftlig og muntlig tilsvarende C1.
 • Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål)
 • Du har forståelse for viktigheten av og er god på samarbeid med alle profesjonsgrupper
 • Du har god toleranse for håndtering av pressede situasjoner og å jobbe under stress
 • Personlig egnethet vektlegges
Larvik kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. 

Dersom du ikke har tilgang til å sende elektronisk søknad skal søknad sendes til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik, vennligst referer til arkivsaksnummer 
Søkere til stillinger med krav til politiattest må legge dette frem før tiltredelse.
 
 
Søknadsfrist 13.09.20
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Arbeidssted
Larvik legevakt
Greveveien 16
3257 LARVIK