Kort om stillingen
Vi har en ledig 100% fast stilling som kommunelege 2. Stillingen er ledig fra 01.10.2020, eller etter avtale. Folldal legekontor har to legehjemler i fastlegeordningen og en Lis1-stilling. Fastlegelisten ligger for tiden på 700 pasienter.  

Kontoret er i tillegg bemannet med hjelpepersonell i til sammen to hele stillinger. Det benyttes InfoDoc Plenario journalsystem. Jordmor og helsesøster er også tilknyttet legekontoret. Det er legevaktsamarbeid med Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner, stasjonert på Tynset. Ved alle stillinger besatt er det 15 delt vakt.

Vi kan tilby en turnusordning som innebærer at lege vil være på jobb i 3 uker med kurativ virksomhet på kontoret, fulgt av 1 uke hjemmekontor. Hjemmekontor innebærer blant annet en del papirarbeid, og det forventes at prøvesvar godkjennes og etterarbeides videre ved behov. Arbeidstiden kan administreres fleksibelt ved hjemmekontor.

Arbeidsoppgaver
- kurativ behandling av pasienter
- kommunale oppgaver som sykehjem og helsestasjon
- faglig samarbeid både innad i helse, rehabiliterings- og omsorgsenheten, og utad
- legevakt

Krav til formell kompetanse og personlige egenskaper
- norsk autorisasjon
- spesialitet innen allmennmedisin, er under spesialisering eller har ønske om dette
- fleksibilitet og gode samarbeidsevner
- løsningorientert og evne til tverrfaglig samarbeid
- har pasienten i fokus og er opptatt av høy faglig kvalitet
- beherske norsk, muntlig og skriftlig
- førerkort, klasse B 

Vi tilbyr
- dyktige og stabile medarbeidere
- et svært variert arbeid som omfatter hele spekteret av primærmedisin
- fastlønn etter avtale
- gode pensjons- og forsikringsvilkår
- god barnehagedekning og nyere skole, 1.-10. trinn
- kommunen kan legge til rette for spesialisering innen allmennmedisin og veiledergruppe i nabokommune
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Folldal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ann-Kristin Ulsletten Furuhovde
Tittel: Avdelingsleder, helseavdelingen
Telefon: 47975422
E-post: ann-kristin.furuhovde@folldal.kommune.no
Navn: Barbara Inauen
Tittel: Kommunelege 1
Telefon: 489 52 714
E-post: barbara.inauen@folldal.kommune.no
Arbeidssted
Folldal legekontor
Wilhelms veg 15
2580 FOLLDAL
Søk på stillingen