Kort om arbeidsgiver

Arbeidsmiljøavdelingen er en egen bedriftshelsetjeneste for St.Olavs hospital samt for noen andre nære samarbeidspartnere. Vi er et flerfaglig team på 11 ansatte som betjener cirka 11.000 ansatte.
Er du opptatt av arbeidsmiljø? Vi søker etter bedriftslege med relevant erfaring innen
forebyggende helse- og miljøarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø
 • Helseovervåkning og målrettede helseundersøkelser
 • Arbeidsrelaterte konsultasjoner/vurderinger
 • Rådgivning, veiledning og undervisning innen arbeidsmedisin og HMS
 • Sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv
 • AKAN arbeid
 • Til stillingen kan det pålegges andre oppgaver enn de som er omtalt over når situasjonen tilsier det og stillingsinnehaver er kvalifisert for oppgaven

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege
 • Det er ønskelig med spesialistutdanning i arbeidsmedisin samt erfaring fra bedriftshelsetjeneste og interesse for forebyggende helsearbeid
 • Søker må disponere egen bil   

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ha evne til selvstendig, strukturert og resultatorientert arbeid, samt være endringsvillig
 • Ha gode samarbeidsevner, være en inspirerende, inkluderende kollega og samarbeidspartner

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer og varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø med fokus på flerfaglig samarbeid
 • Lønn etter gjeldene overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Oddny Bøe
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 951 26 880
Hjemmeside
Arbeidssted
St.Olavs driftsservice, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate
7030 Trondheim