Kort om arbeidsgiver

AIO-avdelingen, Klinikk for Somatikk Arendal, består av enhetene Anestesi, Anestesi leger, Intensiv, Operasjon, Dagkirurgi, Akuttmottaket og Sterilsentralen.
Anestesienheten leverer rundt 6000 anestesier årlig. Intensivenheten leverer årlig ca 800 respiratordøgn og ca 1500 formelle intensivdøgn i tillegg til postoperativ og annen lettere overvåkning.

Sørlandet sykehus, Arendal (SSA) har operasjonsvirksomhet innen ortopedi, generell kirurgi, herunder fedmekirurgi, plastikk, urologi og gynekologi, begge sistnevnte med bruk av robotkirurgi. Sykehuset har også virksomhet innen oftalmologi og ØNH. Dagkirurgisk enhet står for en stor del av operasjonsvolumet innen disse feltene.
Anestesitjenester gis også til et aktivt gastroenterologisk utredningsmiljø, og til PCI-senteret som betjener Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark med kardielle intervensjoner - elektivt og akutt på døgnkontinuerlig vaktbasis.
AIO-avdelingen, SSA drifter smertepoliklinikk for Sørlandet sykehus, hvor LIS roterer.

AIO-avdelingen i Arendal har ledig for lege i spesialisering:

- 100 % fast stilling 

 -100 % st. vikariat 6 måneder fra 01.10.2020, med mulighet til forlengelse

Spesialitet: anestesiologi

For tiden 8 delt tilstedevakt.
Ved interne omrokkeringer kan annen stilling bli ledig.
Avdelingen har avtale med OUS i forhold til Gruppe 1 tjeneste.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Generell anestesiologisk virksomhet med vekt på anestesi og intensivmedisin.
 • Søker må påregne noe ambulerende tjeneste for ØNH-anestesi ved Sørlandet sykehus HF, Kristiansand.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig.
 • Relevant klinisk erfaring blir vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker fleksible personer med gode samarbeidsevner, faglig dyktighet og evne til å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Variert og spennende arbeid
 • Et godt arbeidsmiljø.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Roy Bjørkholt Olsen
Tittel: Overlege
Telefon: 37 07 56 45
Hjemmeside
Arbeidssted
AIO-avdelingen, Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal