Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å jobbe i allmennpraksis, blant kolleger som er opptatt av høy faglig standard og ivaretakelse av unge kolleger? Det er ledig stilling som passer fint også for leger som er ferdig med LIS1 etter 31. august!

Det søkes etter fastlegevikar til et 100 % vikariat ved Fjordbyen Legesenter AS i Vikersund i Modum kommune med oppstart 1. oktober 2020. Det er behov for vikar til og med 31. desember 2021, men kortere engasjement er også av interesse fra og med oktober 2020.

Legesenteret flyttet inn i helt nye lyse romslige lokaler i juni 2019, og er en gruppepraksis på fire fastlegehjemler med fem leger. Nært samarbeid med fysio- og manuellterapeuter i tilstøtende lokaler til stor gjensidig nytte. Kommunen har en godt utbygd hjemmetjeneste, psykiatrisk tjeneste med Rask psykisk helsehjelp og en meget velfungerende og godt utviklet Frisklivssentral.

Listestørrelse 950.

Gode inntjeningsmuligheter. En relativt lav praksisleie innbetales til hjemmelshaver en gang per måned.
Legevakt ved Ringerike Interkommunale legevakt, vaktfordeling etter ønske.

System X journalsystem, fullt utstyrt legekontor med EKG, spirometri, 24 t BT, egne undersøkelsesrom, velutstyrt laboratorium. Erfarent støttepersonell og kollegialt arbeidsmiljø. Kontoret har utviklet gode smittevernrutiner i forbindelse med covid-19-pandemien.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon og fullført LIS 1/turnus
Beherske norsk godt muntlig og skriftlig
Ansvarsbevisst
Gode kommunikasjonsevner
Selvstendig og lærevillig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Ta gjerne kontakt med hjemmelsinnehaver Marianne Solheim Sandberg.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktperson
Navn: Beate Smetbak
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 408 08 991
E-post: beate.smetbak@modum.kommune.no
Arbeidssted
Rådhusveien 1
3370 VIKERSUND